Sigurnost

Samo sa jakim sindikatom sigurnost naših radnika je izvesna.

Poverenje

Svakodnevnim radom u intreresu svojih članova Sindikat RNP gradi poverenje i stvara duh zajedništva i kolegijalnosti.

Jednakost

Svi radnici uživaju jednaka prava, svaki radnik zavređuje našu pažnju.

Obuka

Edukovanje članova Sindikata o pripadajućim pravima iz radnog odnosa jedan je od primarnih zadataka naše sindikalne organizacije.

Motivacija

Predanim i iskrenim zalaganjem za zaštitu prava radnika podstičemo svakog budućeg člana da postane deo našeg velikog tima.

Briga o svakom članu

Pružanje pomoći svakom članu kod ostavrivanja prava iz radnog odnosa jeste opredeljenje ozbiljnog sindikata.

Zaštita prava

Štiteći prava naših članova, istovremeno štitimo integritet i autoritet naše organizacije.

Dobri uslovi rada

Vizija Sindikata RNP je kontinuirano osvajanje boljih uslova rada, bez obzira na kvalitet zatečenog stanja.

Božo Dostić

PREDSEDNIK Sindikalne organizacije

Poštovani,

Dobro došli na internet prezentaciju Sindikata Rafinerije nafte Pančevo.

Želja nam je da putem sadržaja koji nudimo na sajtu i na osnovu Vaših predloga, sugestija, pitanja i dalje radimo na jačanju sijndikalne svesti, kao i na kvalitetu naše komunikacije.

Kao i do sada, nastojaćemo da ispunimo najveći deo potreba naših članova i očekivanja od Sindikata Rafinerije nafte Pančevo, zbog čega je potrebno da svakodnevno komuniciramo, i pomažemo jedni druge kako u svakoj lepoj prilici, tako i u svakoj mogućoj neprilici.

I ovim putem pozivam sve zaposlene, koji u ovom momentu nisu naši članovi, da i oni postanu deo naše sindikalne organizacije.

Sindikalni pozdrav,

Božo Dostić

Vesti / Aktuelno

Saznajte sve o aktivnostima Sindikata Rafinerije nafte Pančevo

USVOJEN ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU

Narodna skupština Republike Srbije izglasala je usvajanje Zakona o agencijskom zapošljavanju, čime je praksa iznajmljivanja radnika “na lizing” uvedena u legalne tokove. I pre usvajanja, o ovom zakonu je vođena široka polemika u stručnoj javnosti, budući da je dosadašnji položaj radnika koji se ustupaju poslodavcima korisnicima bio značajno lošiji u odnosu na neposredno zaposlene radnike […]

BOŽO DOSTIĆ, SINDIKAT RAFINERIJE NAFTE PANČEVO: Da svi radnici po istom sistemu budu motivisani i nagrađeni za rad

Prošlo je 10 godina kako je NIS, a sa njim i Rafinerija nafte u Pančvu promenila vlasnika. Promena statusa donela je dinamična ulaganja, ali i promene u načinu rada i poslovanja. Koliko je i kako sve to uticalo na radnike, i na rad sindikata RNP bilo je naše prvo pitanje za Božu Dostića, starog i […]

PREDSEDNIK SINDIKATA RNP IZABRAN ZA ČLANA SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR INDUSTRIJSKOG RAZVOJA (OBLAST ENERGETIKA)

Stupanjem na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija (NOKS), Srbija je je ušla u proces implementacije svih potrebnih preduslova za uspostavljanje jedinstvenog integrisanog nacionalnog okvira kvalifikacija za celoživotno učenje. Posebna ovlašćenja dobila je Agencija za kvalifikacije, Savet za NOKS i Sektorska veća. Za člana Sektorskog veća za sektor industrijskog razvoja, oblast energetika, Odlukom Vlade Republike […]

Partneri

Prijavi se na našu e-mail listu!

Prijavite se na našu e-mail listu kako biste bili pravovremeno obavešteni o svim našim aktivnostima