Konferencija „Jačanje sindikalnog pokreta i međunarodne sindikalne saradnje“

Konferencija „Jačanje sindikalnog pokreta i međunarodne sindikalne saradnje“

Predstavnici Odbora Sindikata Rafinerije nafte Pančevo aktivno su učestvovali u radu međunarodne konferencije pod nazivom „Jačanje sindikalnog pokreta i međunarodne saradnje“. Konferencja je održana 1. aprila 2019. godine u Novom Sadu, u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. Na konferenciji su razmatrane mogućnosti za osnaživanje sindikalnog pokreta na nivou Evropske unije, i prezentovana su iskustva iz zemalja EU, koja mogu poslužiti kao primeri dobre prakse za sindikalne organizacije u našoj zemlji.

Uz prisustvo predstavnika Evropske konfederacije sindikata EKS, sindikata LO iz Švedske, sindikata LO iz Norveške i sindikata iz Rumunije, učesnici su poslali zajedničku poruku da u svim zemljama radnici imaju sličan položaj, zbog čega je potrebno preduzimati slične mere u cilju zaštite radničkih prava. Nesigurna radna mesta, male plate i stres na poslu jesu problemi sa kojima se suočavaju sindikati u svim zemljama, kako u jakim ekonomijama, tako i u zemljama u razvoju.

Zajednički cilj koji dele sve sindikalne organizacije jeste uvećanje ukupne sindikalne moći prema spolja (poslodavcima i državi) i prema unutra (uvećanje sindikalnog članstva). Sa tim u vezi, predsednik LO Sindikata Zapadna Švedska i član Ombudsmana Bengt Forsling je istakao sledeće: „Snaga sindikata zavisi od broja članova i, isto kao što postoje internacionalne kompanije koje imaju svoje podružnice u mnogim zemljama u svetu, i sindikati treba da na taj način uspostave saradnju – na međunarodnom i interregionalnom nivou, i to će, sigurno je, pozitivno uticati na položaj i zaštitu prava radnika“.

Izvor: RTV