REKAPITULACIJA SINDIKALNE AKTIVNOSTI – OČUVANO PRAVO NA JUBILARNE NAGRADE

REKAPITULACIJA SINDIKALNE AKTIVNOSTI – OČUVANO PRAVO NA JUBILARNE NAGRADE

U prethodnom periodu Sindikat Rafinerije nafte Pančevo je, između ostalog, imao intenzivne aktivnosti po pitanju očuvanja prava radnika na jubilarne nagrade, čiji je opstanak u jednom momentu bio pod velikim znakom pitanja. Poznato je da u Ruskoj Federaciji ne postoji praksa isplate jubilarnih nagrada zaposlenima, zbog čega naš poslodavac nije planirao da isplaćuje jubilarne nagrade ni u kompaniji koja posluje u Srbiji.

Podsećanja radi, prema Zakonu o radu poslodavac u Republici Srbiji može opštim aktom, odnosno ugovorom o radu da utvrdi pravo na jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć, kao i na druga primanja. Domaći zakonodavac je na ovaj način ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć učinio potencijalnim, ne i nužno obavezujućim, zbog čega je po ovom pitanju uloga sindikata od najvećeg značaja.

Kako poslodavac nije u obavezi da uvrsti ovo pravo u opšte akte, sindikalni napori uloženi u vezi sa jubilarnim nagradama morali su biti snažni, da bi se došlo do određenih rezultata. Isti su definisani Kolektivnim ugovorom koji je na snazi u kompaniji, i na taj način su postali obavezujući za poslodavca.

Prema važećem dogovoru, jubilarne nagrade su definisane na sledeći način: za 10 godina zaposlenom sleduje 80.000 dinara, za 20 godina 140.000 dinara, za 30 godina 200.000 dinara, za 40 godina zaposleni dobija prigodan poklon od poslodavca. Rešenje koje se odnosi na zaposlene kojima jubilarna nagrada sleduje za 40 godina, dopunjeno je novčanom nagradom koju dodeljuje samo Sindikat Rafinerije nafte Pančevo svojim članovima. Uzimajući u obzir sve okolnosti i rešenja koja se primenjuju, ne može se smatrati da pravo na jubilarne nagrade nije sačuvano, ali će Sindikat Rafinerije nafte Pančevo svakako nastojati da u novim pregovorima ovo pravo bude dodatno unapređeno.