REKAPITULACIJA SINDIKALNE AKTIVNOSTI – ISPREGOVARAN VEĆI IZNOS OTPREMNINE PRI ODLASKU U PENZIJU

REKAPITULACIJA SINDIKALNE AKTIVNOSTI – ISPREGOVARAN VEĆI IZNOS OTPREMNINE PRI ODLASKU U PENZIJU

Prilikom pregovaranja Kolektivnog ugovora za NIS a.d. Novi Sad, koji je potpisan 3. marta 2017. godine i koji je i danas na snazi, Sindikat Rafinerije nafte Pančevo uspeo je da sa poslodavcem bude dogovoreno da se visina otpremnine prilikom odlaska u penziju obračunava na osnovu proseka zarade kod našeg poslodavca, što je višestruko veći iznos u odnosu na visinu otpremnine koja se ranije isplaćivala na osnovu republičkog proseka.

Zakon o radu propisuje minimalnu visinu otpremnine kaja se isplaćuje prilikom odlaska u penziju, i određuje je kao dve prosečne bruto zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. U pregovorima vođenim sa poslodavcem Sindikat je uspeo da se dogovori utvrđivanje značajno većih prava i povoljnijih uslova za naše radnike u odnosu na zakonski minimum. Stoga, naš radnik koji ispuni jedan od uslova za odlazak u penziju u vidu otpremnine dobija dve prosečne zarade u NIS a.d. Novi Sad za mesec koji prethodi mesecu u kome se vrši isplata otpremnine.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo je posebno bio angažovan na definisanju ovakvog rešenja koje je izuzetno povoljno za radnike, jer otpremnine, pored toga što predstavljaju socijalnu sigurnost u periodu između prestanka radnog odnosa i započinjanja isplate penzije, istovremeno su i vid nagrade za dugogodišnji rad i lojalnost zaposlenog. Utvrđivanjem visine otpremnine na ovaj način, koji je za radnike više nego petostruko povoljniji u odnosu na prethodno postojeće rešenje, dopunjeno je i pravo na jubilarnu nagradu za 40 godina, jer se ovaj period najčešće poklapa sa penzionisanjem zaposlenog. Kontinuitet ovako pozitivnog rešenja Sindikat će zagovarati i u procesu pregovaranja novog kolektivnog ugovora, uz iznalaženje mogućnosti da odeljak „druga primanja radnika“ bude dodatno inoviran i unapređen u korist zaposlenih.