Osnovana sindikalna sekcija “Ognjište”

Osnovana sindikalna sekcija “Ognjište”

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo je sa Udruženjem dobrih ljudi „Ognjište“ dogovorio osnivanje sindikalne sekcije „Ognjište“, što je još jedna sekcija koja će funkcionisati u okviru Sindikata, uz ranije osnovanu sekciju „Pajtosi“. Svi članovi Sindikata će biti u mogućnosti da popune Izjavu na osnovu koje će im se od ukupne mesečne neto zarade odbijati 200 dinara, na ime članarine za sekciju „Ognjište“.

Udruženje dobrih ljudi „Ognjište“ osnovano je juna meseca prošle godine, sa sedištem u Pančevu. Jedan od osnivača Udruženja i predsednik je Slavko Radojčić, kolega iz Rafinerije nafte Pančevo. Od dana osnivanja „Ognjište“ sprovodi brojne humanitarne akcije, koje imaju za cilj prikupljanje pomoći socijalno ugroženim porodicama, teško oboleloj deci i starim licima. Tako su zahvaljujući „Ognjištu“ mnoga deca koja žive u lošim socijalnim uslovima obradovana novogodišnjim i božićnim poklonima. Pokloni su stigli i u Sigurnu kuću u Pančevu, na dečije odeljenje pančevačke bolnice, kao i u manastir Sveta Petka izvorska. Osnivanjem sindikalne sekcije ideja je da ova humana ideja dobije što širu podršku među kolegama iz Rafinerije, koji su tradicionalno poznati po humanosti i društvenom aktivizmu.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo, koji od početka podržava i pomaže aktovnosti „Ognjišta“, poziva sve svoje članove da se i sami uključe u rad ove sindikalne sekcije, kao i da potpisivanjem Izjave podrže humnitarne i plemenite akcije „Ognjišta“. Izjave se mogu potpisati svakog radnog dana u prostorijama SO RNP.