Godina: 2020.

POČELA PRIJAVA ZAPOSLENIH ZA POZAJMICE NA OSNOVU KOLEKTIVNOG UGOVORA

POČELA PRIJAVA ZAPOSLENIH ZA POZAJMICE NA OSNOVU KOLEKTIVNOG UGOVORA

U skladu sa Kolektivnim ugovorom i ove godine je za zaposlene u NIS-u i zavisnim društvima, kao i za kolege angažovane preko kompanije Gi Group Staffing Solutions, obezbeđena mogućnost uzimanja pozajmice / gotovinskog kredita pod povoljnijim uslovima kod Sberbanke. Zaposleni mogu uzeti zajam u iznosu od 80.000 dinara, 120.000 dinara ili 160.000 dinara.

Zaposleni koji su zainteresovani za uzimanje pozajmice mogu se prijaviti direktno banci pozivanjem Kol centra na telefon 19909, ili elektronskim putem na imejl krediti.nis@sberbank.rs . Prijave se mogu obaviti počevši od 17. jula i traju do 14. avgusta, a potpisivanje ugovora i podizanje gotovine biće obavljeno u periodu od 20. do 31. avgusta 2020. godine.

Pozajmica je dostupna i zaposlenima na određeno vreme, kod kojih je maksimalna ročnost kredita 10 meseci i mora biti 30 dana kraća od datuma isteka ugovora o radu.

Za sva dodatna pitanja kolege iz Rafinerije nafte Pančevo mogu se obratiti u front ofisu, Spoljnostarčevačka 199, Ambulanta, prizemlje.

ODRŽAN IZBORNI KONGRES SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

ODRŽAN IZBORNI KONGRES SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

Šesnaesti Kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije održan je juče u Kombank dvorani. Kongresu je prisustvovalo 296 delegata, koji su velikom većinom glasova za predsednika SSSS izabrali Ljubisava Orbovića. Istovremeno je verifikovan izbor novih članova Veća SSSS, izabrani članovi Nadzornog i Statutarnog odora Saveza, usvojen Program SSSS, sedam rezolucija i dve deklaracije.

Pored predsednika SSSS, prisutnim delegatima su se na svečanom delu kongresa, između ostalih počasnih gostiju, obratili ministri Ivica Dačić i Zoran Đorđević. Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar inostranih poslova, istakao je da je „privatizacija u Srbiji sprovedena na pljačkaški način, da su firme opljačkane, radnici ostali bez posla a država bez prihoda“, kao i da su „radnička prava vraćena na period prvobitne akumulacije kapitala“. Takođe se osvrnuo i na pandemiju korona virusa, zbog koje su “sve priče o neoliberalnomm kapitalizmu pale za tri minuta, jer bez javnog zdravstva ne bismo uspeli da pobedimo koronu”. Naglasio je da u Srbiji socijalni partneri imaju dobre odnose i redovan dijalog i poželeo svima da istraju u borbi za interese radnika.

Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, čestitao je Savezu samostalnih sindikata Srbije 117 godina postojanja i izneo očekivanja da će dobri odnosi i uspešan socijalni dijalog između socijalnih partnera u Srbiji i ubuduće ostati takvi. Istakao je da je država uspešno odgovorila na pandemiju, jer su postojeća radna mesta sačuvana i stvorena je mogućnost za otvaranje novih. “I mi danas možemo da obećamo da će do 2025. godine prosečna plata biti 900 evra, a penzije 440 evra”, istakao je Đorđević. Ministar je najavio i izmenu radnog zakonodavstva u narednom periodu, u čemu će biti uključeni svi socijalni partneri. Posebno je naglasio potrebu unapređenja kolektivnog pregovaranja, kao i dalju borbu protiv rada na crno.

Nakon glasanja i konstatovanja izbora predsednika SSSS, koji će na toj funkciji biti u narednom petogodišnjem mandatu, delegatima se obratio i zahvalio na ukazanom poverenju Ljubisav Orbović. Takođe, dodao je da „pored borbe za zdravlje i živote naših članova i svih građana Srbije, kao i na oporavku naše privrede, očekuje nas i da poradimo na našoj organizaciji, kako bi se poštovala pravila igre i kako bi se Statut Saveza poštovao u potpunosti”. Najavio je rad na izmeni Statuta SSSS, kao i potrebu da se svi prilagođavaju promenama.

Program Saveza samostalnih sindikata Srbije, koji je usvojen na 16. Kongresu, predviđa da će SSSS zahtevati kvalitetna radna mesta uz sigurnost koju garantuje ugovor o radu na neodređeno vreme, dostojanstvene zarade i penzije i njihovu redovnu isplatu, povećanje minimalne zarade do nivoa od 65 procenata prosečne zarade, poštovanje prava zaposlenih, uklјučujući pravo na odmor, slobodno vreme i bezbedan rad u zdravom radnom ambijentu. Istovremeno, oštro će se suprotstavlјati umanjivanju zarada, kao osnovi za štednju i popunjavanje budžetskog deficita i neredovnim isplatama zarada, neopravdanim i dugotrajnim isplatama minimalnih zarada, neopravdanoj fleksibilizaciji radnih mesta koja znači nesigurnost, strah, neizvesnu budućnost, svim oblicima rada “na crno”, privatizaciji prirodnih i strateških resursa, klјučnih javnih usluga, kao I smanjenju doprinosa na zarade koje vode ka neodrživosti fondova, umanjenju penzija i kvaliteta zdravstvenih usluga.

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA ENERGETIKE SRBIJE

Na zasedanju 6. skupštine Samostalnog sindikata radnika energetike Srbije, održanom 2. juna 2020. godine, konstituisani su organi i izabrani nosioci funkcija za period 2020-2025 godine. Za predsednika Sindikata jednoglasno je izabran Veljko Milošević, za potpredsednika Božo Dostić, predsednik Sindikata RNP i predsednik Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata radnika energetike Srbije.

Konstituisani su Nadzorni odbor Sindikata, Statutarni odbor, Sekcija mladih i Izvršni odbor Sekcije žena. Takođe, verifikovani su mandati članova Republičkog odbora i izabrani su delegati koji će učestvovati na predstojećem kongresu Saveza samostalnih sindikata Srbije. Članovi Skupštine dali su jednoglasnu podršku kandidaturi Ljubisava Orbovća, za predsednika SSSS.

Na Skupštini je razmatrana i aktuelna ekonomska situacija i stanje radničkih prava u uslovima izazvanim pandemijom korona virusa. Iz tog razloga, članovi Skupštine su usvojili Regionalnu deklaraciju 2020 o radničkim pravima na Zapadnom Balkanu.

Takođe, bilo je reči i o Zakonu o agencijskom zapošljavanju, odnosno o potrebi stalnog nadzora nad efektima ovog zakona na prava agencijskih radnika. Sindikat Rafinerije nafte Pančevo je posebno zainteresovan za punu zaštitu prava radnika angažovanih preko agencija, kao i za unapređenje do sada zakonom definisanih prava, zbog čega je i u prethodnom periodu inicirao uređenje ove oblasti.

Načinjen je osvrt i na potrebu izmene Zakona o PIO, u delu koji propisuje kaznene poene za prevremeno penzionisanje sa navršenih 65 godina života. Sa tim u vezi, na šestoj Skupštini SSRES je zvanično pokrenuta inicijativa za izmenu i dopunu člana 70A Zakona.

INICIRANJE POSTUPKA ZA UTVRĐIVAJE BENEFICIRANNIH RADNIH MESTA NA POSTROJENJU ZA DUBOKU PRERADU, ENERGANI I VATROGASNOJ JEDINICI RNP

INICIRANJE POSTUPKA ZA UTVRĐIVAJE BENEFICIRANNIH RADNIH MESTA NA POSTROJENJU ZA DUBOKU PRERADU, ENERGANI I VATROGASNOJ JEDINICI RNP

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo je uputio poslodavcu inicijativu za pokretanje postupka utvrđivanja radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem na Postrojenju za duboku preradu RNP. Zaposleni na ovom Postrojenju obavljaju teške poslove, koji potencijalno mogu biti štetni po zdravlje, zbog čega je Sindikat mišljenja da njihova sposobnost za obavljanje profesionalne delatnosti tokom godina rada može biti ugrožena, i pored primene svih propisanih mera zaštite. Iz tog razloga, Poslodavcu je predloženo da, pored ranije prepoznatih radnih mesta, i radna mesta Operater krana, Operater transporta i opreme, Operater za sečenje koksa i Operater reaktorskog boksa budu utvrđena kao beneficirana.

Istovremeno, Sindikat je ponovio inicijative za utvrđivanje radnih mesta sa beneficiranim stažom u Energani i u Vatrogasnoj jedinici RNP. Kada je reč o Energani, poslodavcu je predočeno da postoje uslovi za utvrđivanje beneficiranog staža na radnim mestima Operater proizvodnje električne energije, Operater turbogeneratora, Operater kotlova i Spoljni operater. U Vatrogasnoj jedinici zahtev se odnosi na radna mesta Komandir vatrogasne jedinice, Vođa smene, Vatrogasac i Vozač vatrogasnog vozila.

Oparvdanost i osnovanost podnetih inicijativa je neupitna, i Sindikat RNP će u direktnim razgovorima sa predstavnicima poslodavca nastojati da se po ovom pitanju hitno reaguje i na taj način dodatno zaštite prava radnika koji rade na navedenim radnim mestima, na kojima obavljaju naročito teške i po zdravlje potencijalno opasne poslove.

SINDIKAT RNP SVIM RADNICIMA ČESTITA PRVI MAJ I POZIVA NA NAJSNAŽNIJU SOLIDARNOST I JEDINSTVO

SINDIKAT RNP SVIM RADNICIMA ČESTITA PRVI MAJ I POZIVA NA NAJSNAŽNIJU SOLIDARNOST I JEDINSTVO

Prvi maj, Međunarodni praznik rada, danas se obeležava širom sveta. U Srbiji, radnici su dočekali svoj praznik u vanrednom stanju, sa prisutnim strahom za svoje i zdravlje svojih bližnjih, ali i strahom od toga šta će biti kada pandemija prođe. Ove godine, po prvi put u istoriji, izostaju sindikalna okupljanja i prvomajski uranak, a solidarnost se izražava fizičkim distanciranjem.

Iako globalna kriza izazvana širenjem korona virusa i dalje traje, do sada se moglo videti da radnici predstavljaju temelj društva, i da kao takvi moraju biti prioritet u svim oblastima. Poruke koje radnici šalju tokom pandemije govore nam da je radnik najvažniji, da treba sačuvati zdravlje, radna mesta i plate, i da svaki rad mora biti jednako cenjen. Stoga, ulaganje u radnika, koji je i u uslovima globalne pošasti prvi na liniji odbrane i koji u redovnim okolnostima donosi profite poslodavcima, mora da bude najvažnije pitanje budućnosti.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo svim kolegama i radnicima čestita Prvi maj i poručuje da će u narednom periodu jedinstvo i solidarnost među radnicima biti potrebniji više nego ikada, kako bi se smanjila neizvesnost od toga šta nas čeka sutra kada pandemija prođe, kako bi se izborili bolji uslovi rada, veća socijalna davanja i još kvalitetnija zaštita zdravlja i bezbednost na radu.

PRVOMAJSKI PROGLAS SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

Prvi put u novijoj istoriji radnici će svoj praznik, 1. Maj – Međunarodni dan rada, obeležiti u vanrednim okolnostima, u svojim domovima, bez mogućnosti da se tradicionalno okupe i javno upute poruku vladi i poslodavcima.

Ipak, tako izolovani u nastojanju da na taj način sprečimo širenje korona virusa unutar zajednice i zaštitimo najstarije i druge osobe sa zdravstvenim problemima, pokazujemo solidarnost koja će nam, i ovoga puta, pomoći da pobedimo nevidljivog neprijatelja.

Tako solidarni i jedinstveni moramo ostati i ubuduće u nastojanju da podignemo privredu, koja je stajala u prehodnim mesecima, ali i u svojim zahtevima za bolji svet rada, viši standard i veća socijalna ulaganja.

Ova kriza je još jednom pokazala vrednost svih radnika za funkcionisanje društva i naš svakodnevni život. Osim zdravstvenih radnika, koji se nadljudskim naporima bore na prvoj liniji odbrane od virusa, i trgovci, komunalci, apotekari, pekari, građevinari i mnogi drugi, koji su retko u fokusu javnosti, potvrđuju da se bez njihovog rada ne može odvijati normalan život. Pri tom, ne smemo zaboraviti ni sve one koji zbog epidemioloških mera uopšte ne mogu da rade, iako je i njihov doprinos našem životu značajan.

I nije dovoljno da im se samo zahvaljujemo aplauzom, već su njima i svim ostalim zaposlenima potrebne veće plate, bolji uslovi rada, uključujući i bolju zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Savez samostalnih sindikata Srbije smatra da ova kriza može biti prekretnica i putokaz vlastima i poslodavcima da ulažu u radnog čoveka, koji jedini stvara materijalnu vrednost i od čijeg rada zavisi svaki profit preduzeća i budžet zemlje.

Zato za Međunarodni praznik rada šaljemo jasnu poruku da neodgovorni poslodavci neće moći da profitiraju od sadašnje situacije, niti da krše radnička prava.

Pozivamo ih da ne smanjuju plate, da ne otpuštaju radnike, da vode računa o radnom vremenu i o bezbednosti na radnim mestima.

U protivnom, u nama će, kao i uvek do sada, imati ljutog protivnika i istinskog borca za radnog čoveka, kojeg ćemo na sve načine zaštititi.

Socijalno pravedno društvo mora biti i jeste naš cilj.

KOLEKTIVNI UGOVORI ZA ĆERKE FIRME

Naftagas – Tehnički servisi d.o.o. Zrenjanin dobili su novi Kolektivni ugovor krajem marta, kojim je obezbeđeno usklađivanje sa ostalim kolektivnim ugovorima u kompaniji. Pregovarački tim Sindikata je nastojao da se za zaposlene sačuvaju već postojeće beneficije, kao i da se u Ugovor inkorporiraju nove, koje posebno štite socijalno ugrožene kategorije i dalje unapređuju uslovi rada.

Novim Kolektivnim ugovorom zaposleni u Naftagas – Tehničkim servisima dobili su pravo na organizovani sistematski pregled najmanje jednom u dve godine o trošku poslodavca. Potom, svi zaposleni koji rade u preraspodeli radnog vremena, za vreme koriščenja slobodnih dana na ime preraspodele imaju pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada. Uvedena je solidarna pomoć za sve zaposlene koji boluju od težih bolesti, za vreme bolovanja dužeg od 60 dana, u visini razlike između osnovne zarade uvećane za minuli rad i naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad. Obnovljeno je pravo na jubilarnu nagradu za 10 godina staža kod poslodavca. Ovo su samo neka od novouvedenih prava za radnike, koja su obezbeđena novim Kolektivnim ugovorom.

Nove kolektivne ugovore dobile su i ostale ćerke firme (Naftni servisi i NTC), kojima su na sličan način sačuvana ranija najvažnija prava i obezbeđene važne nove beneficije. Do kraja aprila se očekuje potpisivanje novog kolektivnog ugovora i za Transport, čime će se zaokružiti proces kolektivnog pregovaranja.

I pored ovog teškog stanja u kome se danas nalazi ceo svet, Poslodavac i Sindikat su kroz konstruktivne dijaloge došli do zajedničkog jezika i na najbolji mogući način zaštitili najvažnija prava i interese radnika.

OBELEŽAVANJE GODIŠNJICE STRADANJA RADNIKA ENERGANE U NATO BOMBARDOVANJU

OBELEŽAVANJE GODIŠNJICE STRADANJA RADNIKA ENERGANE U NATO BOMBARDOVANJU

I ove godine, 4. aprila, zaposleni Rafinerije nafte Pančevo će odati počast kolegama koji su izgubili život u NATO bombardovanju Rafinerije. Zbog aktuelne epidemiološke situacije i uvedenog vanrednog stanja, ove godine će komemoracija biti upriličena samo u krugu kompanije i bez prisustva medija.

Pre tačno 21 godinu, u drugom napadu na pančevačku Rafineriju, na svojim radnim mestima život su izgubili Dejan Bojković (28), Mirko Dmitrović (29) i Duško Bogosavljev (50), dok je trojica kolega zadobilo trajni invaliditet. Rafinerija je tokom trajanja vojne intervencije NATO sedam puta bombardovana i pretrpela je velike gubitke, ali je 4. aprila zadat najteži udarac i nanet nenadoknadiv gubitak, kada su ugašeni životi naših dragih kolega. Sećanje na njihovu hrabrost, ljudske, profesionalne i kolegijalne vrednosti zauvek je prisutno u krugu Rafinerije.

Na dan pogibije Dejana, Mirka i Duška, biće položeni venci kod Spomenika poginulim radnicima i odata počast našim herojima, čija imena su ostala zauvek uklesana u istoriju Rafinerije, a 4. april kao najteži dan za sve rafinerce.

MERE ZAŠTITE PROTIV CORONAVIRUSA

U vezi sa aktuelnom epidemiološkom situacijom u zemlji izazvanom širenjem virusa COVID 19, Sindikat Rafinerije nafte Pančevo apeluje i moli sve kolege da se striktno pridržavaju svih propisanih mera zaštite u našoj kompaniji, kako bismo svi zajedno minimizirali rizik od transmisije virusa u našoj radnoj sredini.

Svi radnici u Bloku Prerada imaju na raspolaganju dovoljnu količinu ličnih zaštitnih sredstava i opreme (maske, rukavice, dezinfekciona sredstva), koju je neophodno koristiti konstantno tokom rada. Podsećamo da je poslodavac, u cilju sprečavanja širenja infekcije korona virusom SARS-Cov-2, uveo rigoroznu kontrolu uvedenih mera i svakodnevni nadzor da li zaposleni opremu koriste na pravilan način. Nepoštovanje mera nije samo povreda radne discipline, već predstavlja i ugrožavanje zdravlja naših najbližih – porodica, kao i kolega sa kojima radimo.

Pored posebnih mera, važno je da se striktno poštuju i standardne mere prevencije u ovakvim okolnostima, odnosno, adekvatna higijena ruku sredstvima na bazi 70% alkohola, kao i mere respiratorne higijene (korišćenje maski). Takođe je važno da se održava preporučena udaljenost od druge osobe od najmanje dva metra, kao i da se smanje uobičajeni socijalni kontakti i okupljanja u zatvorenim prostorijama.

Molimo sve kolege da budemo odgovorni prema svom zdravlju i zdravlju naših bližnjih, jer štiteći sebe od potencijalne zaraze štitimo i sve oko nas.

SINDIKAT RAFINERIJE NAFTE PANČEVO PRIGODNIM POKLONOM ČESTITAO ČLANICAMA OSMI MART

SINDIKAT RAFINERIJE NAFTE PANČEVO PRIGODNIM POKLONOM ČESTITAO ČLANICAMA OSMI MART

Povodom predstojećeg Međunarodnog dana žena Sindikat Rafinerije nafte Pančevo je u petak svoje članice obradovao prigodnim poklonom, kao malim vidom pažnje.

Osmi mart je praznik koji simbolizuje hrabrost i predanost žena, ali i dan koji podseća na obavezu društva da nikada ne zaboravi vrednost i ulogu žene kao stuba porodice, organizacije i društva u celini. Ovaj dan nije samo dobra prilika da se našim saradnicama zahvalimo i pokažemo uvažavanje, već i inspiracija da još više truda posvetimo ravnopravnosti, solidarnosti i poštovanju pravih vrednosti.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo čestita Osmi mart svim članicama, kao i svim ženama u Srbiji, sa željom da svakoga dana budu srećne, uvažavane i uspešne!