Godina: 2020.

UTVRĐENA BENEFICIRANA RADNA MESTA U PROIZVODNJI I MANIPULACIJI BLOKA PRERADE

UTVRĐENA BENEFICIRANA RADNA MESTA U PROIZVODNJI I MANIPULACIJI BLOKA PRERADE

Postupak utvrđivanja radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, a čije je pokretanje inicirao Sindikat Rafinerije nafte Pančevo, uspešno je završen. Operaterima u Proizvodnji i Manipulaciji je time priznato pravo na beneficije, što će im doneti veću vrednost na tržištu rada, a poslodavcu kvalitetniju radnu snagu.

Podsećamo da je Sindikat u kontinuitetu tražio da se za određena radna mesta u Bloku Prerada prizna pravo na beneficirani radni staž, iz razloga što su poslovi koje zaposleni obavljaju na tim radnim mestima posebno teški, opasni i štetni po zdravlje i pored toga što su primenjene sve opšte i posebne mere zaštite. Po ovom pitanju, Sindikat je održao niz sastanaka sa radnicima, koji su izneli svoje zahteve. Obrazložene inicijative za svako radno mesto su dostavljene poslodavcu, koji je uputio zahtev Fondu PIO u vezi sa poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca. Fond PIO je postupio po zahtevu i zajedno sa Institutom za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je urađena analiza i evidencija radnih mesta na kojima se priznaje pravo na beneficirani radni staž. Članovi stručne komisije su 3. marta potpisali zapisnik, kojim je utvrđeno pravo na beneficije za napred navedena radna mesta.

Sindikat RNP će nastaviti sa insistiranjem da se postupak za utvrđivanje beneficiranih radnih mesta sprovede i u Energani, i u Vatrogasnoj brigadi, jer je stava da postoje opravdani razlozi da se na određenim radnim mestima staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA NIS A.D. NOVI SAD

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA NIS A.D. NOVI SAD

Novi Kolektivni ugovor za NIS a.d. Novi Sad potpisan je u ponedeljak, 24. februara 2020. godine, u Poslovnom centru kompanije u Beogradu. Ispred poslodavca KU je potpisom verifikovao Generalni direktor Kiril Tjurdenjev, a ispred reprezentativnog Sindikata, Jedinstvene sindikalne organizacije (JSO NIS a.d. Novi Sad), predsednik Goran Takić. Novi Kolektivni ugovor stupa na snagu 3. marta ove godine i primenjivaće se naredne tri godine.

Prilikom potpisivanja Kolektivnog ugovora Goran Takić je istakao da su pregovarački timovi obe strane pripremili veliki broj predloga za izmene, da bi se na kraju procesa usaglasila rešenja koja su zadovoljavajuća i za Poslodavca, i za zaposlene. Novim Kolektivnim ugovorom zaposleni dobijaju mnogo veće benefite u odnosu na one koje predviđa Zakon o radu.

Generalni direktor Kiril Tjurdenjev je čestitao svim učesnicima na uspešnom završetku pregovora, i istakao je da je odnos sa sindikatima veoma važan za svaku kompaniju, pa tako i za NIS a.d. Potvrdio je da kompanija posvećuje veliku pažnju predlozima koje iznose sindikati, da nastoji da im se izađe u susret i da se interesovanja sindikata odbrane pred akcionarima.

Alisa Evsina, HR direktor NIS-a, naglasila je da je zadržana vrednost koju Kolektibni ugovor pruža zaposlenima, a da je ovog puta poseban akcenta stavljen na terenske radnike, kao i na socijalno ugrožene kategorije.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo je posebno zadovoljan što su ranije dobijeni benefiti za radnike u maksimalnoj meri sačuvani, kao i zbog činjenice da se novim Kolektivnim ugovorom dobijaju i nove, za zaposlene veoma značajne povlastice. Na primer, proširena su prava u segmentu solidarne pomoći i plaćenog odsustva, potom, uvedena je obaveza Poslodavca da minimalno svake dve godine organizuje sistematski pregled za sve zaposlene, a za zaposlene koji rade u preraspodeli radnog vremena obezbeđeno je da za vreme korišćenja slobodnih dana na ime preraspodele dobiju i naknadu troškova za ishranu u toku rada. Od posebnog značaja je i uvedena obaveza Poslodavca da utvrdi broj izvršilaca na radnim mestima sa povećanim rizikom, što je bio jedan od najčešćih zahteva radnika u prethodnom periodu, imajući u vidu prirodu delatnosti kompanije.

Novi Kolektivni ugovor će se primenjivati i na zaposlene koji će od 1. marta ove godine biti zaposleni u NIS a.d. Novi Sad, a koji su do sada bili angažovani posredstvom agencija, što predstavlja usklađivanje rada Kompanije sa novousvojenim Zakonom o agencijskom zapošljavanju.

preuzeto sa portala NIS a.d.
KOREKCIJA SINDIKALNE ČLANARINE

KOREKCIJA SINDIKALNE ČLANARINE

Jedinstvena sindikalna organizacija Naftne industrije Srbije, čija je članica SO RNP, donosi odluku o korekciji sindikalne članarine u periodu 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

Kako je iznos članarine prepoznat kao glavni razlog zbog kojeg su zaposleni u dilemi da li da pristupe Sindikatu, doneta je odluka da u narednom periodu sindikalna članarina ostane 1% zarade i naknade zarade, ali da maksimalni iznos ne prelazi 1% od prosečne zarade u kompaniji za 2019. godinu.

Na ovaj način Sindikat RNP se odriče značajnog dela sredstava, ali smatra da je ovo jedna od mera koja će dovesti do uvećanja članstva, njegovog osnaživanja i jačanja uticaja u pregovorima kako sa Poslodavcem, tako i sa eksternim partnerima. Takođe, sa uvećanjem baze članstva uvećao bi se i sindikalni budžet koji se odvaja za pomoć članovima, posebno onima koji se suočavaju sa ozbiljnim zdravstvenim ili egzistencijalnim problemima.

Osnovana sindikalna sekcija “Ognjište”

Osnovana sindikalna sekcija “Ognjište”

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo je sa Udruženjem dobrih ljudi „Ognjište“ dogovorio osnivanje sindikalne sekcije „Ognjište“, što je još jedna sekcija koja će funkcionisati u okviru Sindikata, uz ranije osnovanu sekciju „Pajtosi“. Svi članovi Sindikata će biti u mogućnosti da popune Izjavu na osnovu koje će im se od ukupne mesečne neto zarade odbijati 200 dinara, na ime članarine za sekciju „Ognjište“.

Udruženje dobrih ljudi „Ognjište“ osnovano je juna meseca prošle godine, sa sedištem u Pančevu. Jedan od osnivača Udruženja i predsednik je Slavko Radojčić, kolega iz Rafinerije nafte Pančevo. Od dana osnivanja „Ognjište“ sprovodi brojne humanitarne akcije, koje imaju za cilj prikupljanje pomoći socijalno ugroženim porodicama, teško oboleloj deci i starim licima. Tako su zahvaljujući „Ognjištu“ mnoga deca koja žive u lošim socijalnim uslovima obradovana novogodišnjim i božićnim poklonima. Pokloni su stigli i u Sigurnu kuću u Pančevu, na dečije odeljenje pančevačke bolnice, kao i u manastir Sveta Petka izvorska. Osnivanjem sindikalne sekcije ideja je da ova humana ideja dobije što širu podršku među kolegama iz Rafinerije, koji su tradicionalno poznati po humanosti i društvenom aktivizmu.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo, koji od početka podržava i pomaže aktovnosti „Ognjišta“, poziva sve svoje članove da se i sami uključe u rad ove sindikalne sekcije, kao i da potpisivanjem Izjave podrže humnitarne i plemenite akcije „Ognjišta“. Izjave se mogu potpisati svakog radnog dana u prostorijama SO RNP.

POČELI PREGOVORI ZA NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

POČELI PREGOVORI ZA NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

Pregovarački timovi Poslodavca i reprezentativnog sindikata (JSO NIS A.D.) su 26. decembra 2019. godine započeli razgovore o novom Kolektivnom ugovoru. Kolektivni ugovor koji se sada primenjuje ističe 3. marta 2020. godine.

U januaru su planirane intenzivne pregovaračke aktivnosti, koje imaju za cilj dolaženje do najkvalitetnijeg akta. Predstavnici Sindikata će Poslodavcu izneti sva očekivanja zaposlenih i inicijative koje su radnici iznosili Sndikatu, a koje su u funkciji kako unapređenja položaja zaposlenih, tako i daljeg unapređenja poslovanja kompanije.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo će tokom trajanja pregovora blagovremeno informisati bazu i održavati direktnu komunikaciju sa članstvom, kako bi svaki član imao priliku da sa konstruktvnim predlozima doprinese postizanju najoptimalnijeg rešenja. Značaj Kolektivnog ugovora proizlazi iz činjenice da se ovim aktom radnicima obezbeđuju povlastice i znatno šira prava od minimuma koji obezbeđuje Zakon o radu.