NIS – RAFINERIJA NAFTE PANČEVO ORGANIZACIJA SINDIKATA

Božo Dostić

PREDSEDNIK Sindikalne Organizacije
Organizacioni deo: Proizvodnja

Маrko Bilkan

SEKRETAR Sindikalne Organizacije
Organizacioni deo: NIS Matica

Predsedništvo Sindikalne organizacije:

Veljko Žunić

NIS Matica

Dušan Kosanović

Manipulacija

Bojan Jagodić

Servisi

Milan Golubović

Laboratorija

Nebojša Petrovski

Proizvodnja

Saša Mitić

Proizvodnja

Grujo Gvozdenović

Еnergana

Мirjana Popov

Proizvodnja

Jovanka Smiljanić

Komercijala

Saša Pislević

Manipulacija

Života Petković

Vatrogasna jedinica

Članovi Odbora Sindikata:

Мiroslav Sarić

Proizvodnja

Ljubomir Pejaković

Proizvodnja

Branislav Grujić

Proizvodnja

Ivanka Nešić

Оtprema

Dejan Jović

Еnergana

Goran Arbutina

Тeh.direkcijа

Radenko Smiljanić

Теh.direkcija

Dragan Urošević

NIS Matica

Vinko Ožegović

ProizvodnjaТeh.direkcijа

Relja Đorović

Manipulacija

Članovi Nadzornog odbora Sindikata:

Radovan Samardžić

Komercijala

Branislav Pavlović

Laboratorija

Slađana Matijašević

Finansije

Nataša Živojnović

Теh.direkcija

Kristijan Perin

Komercijala

Poverenici Sindikata:

Jovan Stavrov

NIS Matica

Ivan Milovanović

Proizvodnja

Aleksandar Kojić

Proizvodnja

Igor Đuriš

Vatrogasna jedinica

Miroslav Stanojević

Еnergana

Milan Veličkovski

Тeh.direkcijа

Dejan Marković

Proizvodnja

Zoran Rosić

Servisi

Dragan Gligor

NIS Matica

Darinka Petrović

Project Office