Arhiva - Dokumenti

Ugovori i pravilnici

Kolektivni ugovor za NIS a.d. Novi Sad iz 2017. godine

Preuzmi

Pravila o organizovanju, sadržaju i načinu rada Sindikalne organizacije Rafinerije nafte Pančevo

Preuzmi

Pravila Jedinstvene sindikalne organizacije „NIS“ a.d. Novi Sad za više poslodavaca

Preuzmi

Statut Samostalnog sindikata radnika energetike Srbije

Preuzmi

Zakoni

Zakon o radu

Preuzmi

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova

Preuzmi

Zakon o sprečavanju zlosatvljanja na radu

Preuzmi

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Preuzmi

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Preuzmi

Zakon o štrajku

Preuzmi zapisnik