Zapisnici sa sastanka

2019. godina

2019.04.04 Zapisnik sa sastanka sa predstavnicima potpisnika peticije za prevremene sindikalne izbore

Preuzmi zapisnik

2019.02.22 Zapisnik sa sastanka

Preuzmi zapisnik

2019.03.04 Zapisnik sa sastanaka SO RNP

Preuzmi zapisnik

2019.01.17 Zapisnik sa sastanka Predsedništva 16.01.2019

Preuzmi zapisnik

2018. godina

2018.08.31 Zapisnik sa Odbora Sindikata RNP

Preuzmi zapisnik

2018.04.24 Zapisnik sa sastanka SO RNP

Preuzmi zapisnik

2018.01.18 Zapisnik za sastanka Odbora RNP 16.01.2018

Preuzmi zapisnik

2018.01.08 Zapisnik sa sastanka 04.01.2018

Preuzmi zapisnik

2018.05.23 Zapisnik sa sastanka Odbora SO RNP

Preuzmi zapisnik

2018.02.09 Zapisnik sa vanr.sastanka Odbora Sindikata RNP 08.02.2018

Preuzmi zapisnik

2018.01.12 Zapisnik sa sastanka Odbora SO RNP

Preuzmi zapisnik

2017. godina

2017.12.28 Zapisnika sa sastanka Odbora SO RNP

Preuzmi zapisnik

2017.09.27 Zapisnik sa sastanka Odbora Sindikata RNP

Preuzmi zapisnik

2017.02.03 Zapisnik sa sastanka_01.02.2017

Preuzmi zapisnik

2018.01.08 Zapisnik sa sastanka 04.01.2018

Preuzmi zapisnik

2017.10.27 Zapisnik sa sastanka

Preuzmi zapisnik

2017.05.15 Zapisnik sa sastanka Odbora – Prezentacija oprateri

Preuzmi zapisnik

2018.01.12 Zapisnik sa sastanka Odbora SO RNP

Preuzmi zapisnik