NIS – RAFINERIJA NAFTE PANČEVO ORGANIZACIJA SINDIKATA

Božo Dostić

PREDSEDNIK Sindikalne Organizacije
Organizacioni deo: Proizvodnja

Маrko Bilkan

SEKRETAR Sindikalne Organizacije
Organizacioni deo: NIS Matica

Predsedništvo Sindikalne organizacije:

Saša Mitić

Proizvodnja

Saša Pislević

Manipulacija

Bojan Jagodić

Servisi

Dušan Kosanović

Manipulacija

Мirjana Popov

Proizvodnja

Članovi Odbora Sindikata:

Nebojša Petrovski

Proizvodnja

Radovan Samardžić

Departman za nabavku DWS

Aleksa Joksimović

Manipulacija

Milan Veličkovski

Tehnička direkcija

Milan Kosanović

Tehnička direkcija

Dejan Marković

Proizvodnja

Milan Golubović

NTC NIS-Naftagas

Dragan Nikolić

Sektor Energetike

Branimir Stanojkovski

Sektor Energetike

Ivan Milovanović

Proizvodnja

Jovica Baloski

Proizvodnja

Života Petković

Vatrogasna jedinica Pančevo

Darinka Petrović

Grupa za upravljanje projektom

Nebojša Marković

Naftagas Tehnički servisi

Članovi Nadzornog odbora Sindikata:

Branislav Pavlović

Laboratorija

Kristijan Perin

Komercijala

Slađana Matijašević

Finansije

Nataša Živojnović

Теh.direkcija

Aleksandra Stojnov

Sektor za protokol

Poverenici Sindikata:

Vinko Ožegović

Tehnička direkcija

Ljubomir Pejaković

Proizvodnja

Jovan Stavrov

NIS Matica

Goran Ivanović

Sektor energetike

Milan Đurđev

Sektor energetike

Miroslav Stanojević

Sektor Energetike

Branislav Grujić

Proizvodnja

Dragan Gligor

Departman za HR

Goran Arbutina

Тeh.direkcijа

Igor Đuriš

Vatrogasna jedinica

Zorka Geratović

Departman za nabavku DWS

Dragan Urošević

NIS Matica

Jovanka Smiljanić

Departman za nabavku DWS

Miodrag Vukčević

Proizvodnja

Zoran Rosić

Naftagas Tehnički servisi

Dejan Stojadinović

Proizvodnja