Međunarodna saradnja

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo na polju međunarodne saradnje ostvaruje značajne aktivnosti kroz Sindikat Energetike Jugoistočne Evrope (Regional Energy Trade Unions Network of South-Eastern Europe – RETUN SEE). Mreža regionalnih energetskih sindikata Jugoistočne Evrope formirana je 2006. godine, na osnivačkom kongresu održanom u Grčkoj, sa ciljem koordiniranja aktivnosti u korist zaštite prava radnika u energetskom sektoru u našem regionu.

Kroz RETUN SEE, Sindikat Rafinerije nafte Pančevo neposredno sarađuje sa članovima osnivačima, kao i sa ostalim članovima:

 • Samostalni sindikat radnika energetike Srbije
 • Sindikat radnika Elektroprivrede Srbije EPS
 • Sindikat kompanije INA i naftne privrede, Hrvatska (SING)
 • Samostalni sindikat radnika elektroprivrede, Makedonija OKTA UNION A.D. Skoplje, Makedonija
 • Panhelenska federacija zaposlenih u preradi nafte, rafinerijama i hemijskoj industriji Grčke
 • Sindikalna organizacija zaposlenih Elektroprivrede Crne Gore
 • Savez sindikata radnika hemijske industrije i energetike Moldavije
 • Samostalni sindikat radnika energetike Republike Srpske (SURENERGETIKA)
 • Savez sindikata industrijskih radnika Albanije
 • Nezavisni sindikat radnika naftne industrije PATOS, Albanija
 • Sindikat energetike SDE Slovenija
 • Nacionalna federacija hemijskih i petrohemijskih sindikata “LAZAR EDELEANU” Rumunija
 • Sindikat PETROL – IS Turska
 • Pankiparska federacija radnika SEGDAMELIN
 • Revolucionarna federacija sindikata DEV-IS Kipar
 • Nezavisni sindikat zaposlenih Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne (NSUEPHZHB)

Pored toga, Sindikat RNP je uspostavio blisku saradnju sa:

 • grčkim Sindikatom radnika „Agioi Theodoroi“,
 • Sindikatom radnika GASPROM NJEFT Rafinerije nafte OMSK i
 • Sindikalnom organizacijom SLAV NJEFT Rafinerije nafte JAROSLAV