Mesec: maj 2020.

INICIRANJE POSTUPKA ZA UTVRĐIVAJE BENEFICIRANNIH RADNIH MESTA NA POSTROJENJU ZA DUBOKU PRERADU, ENERGANI I VATROGASNOJ JEDINICI RNP

INICIRANJE POSTUPKA ZA UTVRĐIVAJE BENEFICIRANNIH RADNIH MESTA NA POSTROJENJU ZA DUBOKU PRERADU, ENERGANI I VATROGASNOJ JEDINICI RNP

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo je uputio poslodavcu inicijativu za pokretanje postupka utvrđivanja radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem na Postrojenju za duboku preradu RNP. Zaposleni na ovom Postrojenju obavljaju teške poslove, koji potencijalno mogu biti štetni po zdravlje, zbog čega je Sindikat mišljenja da njihova sposobnost za obavljanje profesionalne delatnosti tokom godina rada može biti ugrožena, i pored primene svih propisanih mera zaštite. Iz tog razloga, Poslodavcu je predloženo da, pored ranije prepoznatih radnih mesta, i radna mesta Operater krana, Operater transporta i opreme, Operater za sečenje koksa i Operater reaktorskog boksa budu utvrđena kao beneficirana.

Istovremeno, Sindikat je ponovio inicijative za utvrđivanje radnih mesta sa beneficiranim stažom u Energani i u Vatrogasnoj jedinici RNP. Kada je reč o Energani, poslodavcu je predočeno da postoje uslovi za utvrđivanje beneficiranog staža na radnim mestima Operater proizvodnje električne energije, Operater turbogeneratora, Operater kotlova i Spoljni operater. U Vatrogasnoj jedinici zahtev se odnosi na radna mesta Komandir vatrogasne jedinice, Vođa smene, Vatrogasac i Vozač vatrogasnog vozila.

Oparvdanost i osnovanost podnetih inicijativa je neupitna, i Sindikat RNP će u direktnim razgovorima sa predstavnicima poslodavca nastojati da se po ovom pitanju hitno reaguje i na taj način dodatno zaštite prava radnika koji rade na navedenim radnim mestima, na kojima obavljaju naročito teške i po zdravlje potencijalno opasne poslove.

SINDIKAT RNP SVIM RADNICIMA ČESTITA PRVI MAJ I POZIVA NA NAJSNAŽNIJU SOLIDARNOST I JEDINSTVO

SINDIKAT RNP SVIM RADNICIMA ČESTITA PRVI MAJ I POZIVA NA NAJSNAŽNIJU SOLIDARNOST I JEDINSTVO

Prvi maj, Međunarodni praznik rada, danas se obeležava širom sveta. U Srbiji, radnici su dočekali svoj praznik u vanrednom stanju, sa prisutnim strahom za svoje i zdravlje svojih bližnjih, ali i strahom od toga šta će biti kada pandemija prođe. Ove godine, po prvi put u istoriji, izostaju sindikalna okupljanja i prvomajski uranak, a solidarnost se izražava fizičkim distanciranjem.

Iako globalna kriza izazvana širenjem korona virusa i dalje traje, do sada se moglo videti da radnici predstavljaju temelj društva, i da kao takvi moraju biti prioritet u svim oblastima. Poruke koje radnici šalju tokom pandemije govore nam da je radnik najvažniji, da treba sačuvati zdravlje, radna mesta i plate, i da svaki rad mora biti jednako cenjen. Stoga, ulaganje u radnika, koji je i u uslovima globalne pošasti prvi na liniji odbrane i koji u redovnim okolnostima donosi profite poslodavcima, mora da bude najvažnije pitanje budućnosti.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo svim kolegama i radnicima čestita Prvi maj i poručuje da će u narednom periodu jedinstvo i solidarnost među radnicima biti potrebniji više nego ikada, kako bi se smanjila neizvesnost od toga šta nas čeka sutra kada pandemija prođe, kako bi se izborili bolji uslovi rada, veća socijalna davanja i još kvalitetnija zaštita zdravlja i bezbednost na radu.