Mesec: maj 2023.

Nove pogodnosti za članove Sindikata

Nove pogodnosti za članove Sindikata

Saradnja Sindikata i kompanije Dunav osiguranje a.d.o.

Jedinstvena sindikalna organizacija NIS a.d. Novi Sad napravila je sporazum sa kompanijom Dunav osiguranje a.d.o. o pogodnostima koje se obezbeđuju za članove Sindikata.

Prema sporazumu, od 10. maja ove godine svi članovi Sindikalne organizacije moći će da u privrednim društvima čiji je osnivač Dunav osiguranje a.d.o. (Dunav auto d.o.o. i Dunav auto logistika d.o.o.) ostvare sledeće pogodnosti:

· popust od 20% na cenu tehničkog pregleda

· produženje registracije vozila sa preuzimanjem rtegistracione nalepnice, bez naplaćivanja dodatnih administrativnih troškova

· mogućnost plaćanja polise obaveznog osiguranja od atoodgovornosti na šest mesečnih rata čekovima građana

· mogućnost plaćanja registracije vozila putem web kredita na 6-12 mesečnih rata, otplatom preko administartivne zabrane

Za ostvarivanje navedenih pogodnosti potrebno je da zaposleni prilikom dolaska na tehnički pregled vozila dostave člansku kartu ili drugi dokaz članstva u Sindikatu.

Takođe, kompanija NIS je, uz veliko angažovanje sindikalnih organizacija, odlučila da od 1. juna ove godine zaposleni dobiju mogućnost da odaberu fond u kojem žele da štede za svoju privatnu penziju. Zaposleni mogu da nastave ili prvi put da odluče da štede u Dunav dobrovoljnom penzijskom fondu, čiji je vlasnik najveća domaća osiguravajuća kuća Dunav osiguranje. Uplatama zaposlenog pridružiće se i poslodavac najviše sa 2.500 dinara.

Reprezentativni primer zajedničke štednje zaposlenog i poslodavca:

 

Kada zaposleni napuni potrebne godine sa svog računa u fondu dobija i privatnu penziju. Dunav privatna penzija je nasledna.

Prevremena otplata stambenih kredita i zajmova zaposlenih

Prevremena otplata stambenih kredita i zajmova zaposlenih

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo obaveštava svoje članove da je Kompanija NIS a.d. Novi Sad odobrila sredstva za prevremenu otplatu zajmova i stambenih kredita zaposlenih.

Zahtev za potpunu prevremenu otplatu zajma, odnosno kredita ili otplatu stana po ugovorima o otkupu s oprostom dela duga može se podneti do 27. jula ove godine, lično ili putem preporučene pošte u Front ofis u Novom Sadu, sa naznakom „za HR Front office Novi Sad“. Obrazac zahteva se može preuzeti preko kompanijskog portala ili u front ofisima u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu i Zrenjaninu.

Ovo pravo mogu iskoristiti kako zaposleni, tako i bivši zaposleni Kompanije koji su ugovor o stambenom zajmu/kreditu ili ugovor o otkupu stana zaključili sa kompanijom ili njenim pravnim prethodnicima. Takođe, ovo pravo mogu iskoristiti i testamentalni naslednici zaposlenih u skladu sa uslovima programa.

Podnosioci zahteva će do 12. avgusta 2023. godine dobiti informaciju o konačnoj ceni sa oprostom dela duga.

Osnažiti porodicu i škole za obavljanje vaspitne uloge

Osnažiti porodicu i škole za obavljanje vaspitne uloge

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo izražava najdublje žaljenje i saučešće porodicama i prijateljima ubijenih đaka i radnika Osnovne škole “Vladislav Ribnikar” na Vračaru.

Posle jučerašnjeg pitanja je mnogo, odgovora i potencijalnih razloga još više. A, nesreća koja nas je zadesila je opomena da svi zajedno i solidarno moramo reagovati na stanje u kome se nalazi naše društvo, pre svega mladi i deca, jer deca imaju samo nas.

Dugogodišnja nebriga za stanje u školstvu, promovisanje govora mržnje i svih oblika nasilja putem medija, slom društvenih vrednosti, uništavanje porodice kao osnovne ćelije društva sa jedne strane, a sa druge stalni strah i borba za egzistenciju dovode do toga da deca odrastaju i formiraju se kao ličnosti prepuštena sama sebi i raznim TikTokovima, Instagramima i ostalim pošastima sadašnjice.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo apeluje na sve institucije, državne organe i organizacije i pojedince u društvu da bez odlagaja svi zajedno dignemo glas protiv promovisanja nasilja, nemorala i govora mržnje kako u školama, tako i u celom društvu, i da se borimo za osnaživanje porodice i obrazovnih institucija za obavljanje najvažnije vaspitne uloge.

Večni pokoj svima nastradilima u jučerašnjoj strašnoj tragediji!