Mesec: mart 2020.

SINDIKAT RAFINERIJE NAFTE PANČEVO PRIGODNIM POKLONOM ČESTITAO ČLANICAMA OSMI MART

SINDIKAT RAFINERIJE NAFTE PANČEVO PRIGODNIM POKLONOM ČESTITAO ČLANICAMA OSMI MART

Povodom predstojećeg Međunarodnog dana žena Sindikat Rafinerije nafte Pančevo je u petak svoje članice obradovao prigodnim poklonom, kao malim vidom pažnje.

Osmi mart je praznik koji simbolizuje hrabrost i predanost žena, ali i dan koji podseća na obavezu društva da nikada ne zaboravi vrednost i ulogu žene kao stuba porodice, organizacije i društva u celini. Ovaj dan nije samo dobra prilika da se našim saradnicama zahvalimo i pokažemo uvažavanje, već i inspiracija da još više truda posvetimo ravnopravnosti, solidarnosti i poštovanju pravih vrednosti.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo čestita Osmi mart svim članicama, kao i svim ženama u Srbiji, sa željom da svakoga dana budu srećne, uvažavane i uspešne!

UTVRĐENA BENEFICIRANA RADNA MESTA U PROIZVODNJI I MANIPULACIJI BLOKA PRERADE

UTVRĐENA BENEFICIRANA RADNA MESTA U PROIZVODNJI I MANIPULACIJI BLOKA PRERADE

Postupak utvrđivanja radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, a čije je pokretanje inicirao Sindikat Rafinerije nafte Pančevo, uspešno je završen. Operaterima u Proizvodnji i Manipulaciji je time priznato pravo na beneficije, što će im doneti veću vrednost na tržištu rada, a poslodavcu kvalitetniju radnu snagu.

Podsećamo da je Sindikat u kontinuitetu tražio da se za određena radna mesta u Bloku Prerada prizna pravo na beneficirani radni staž, iz razloga što su poslovi koje zaposleni obavljaju na tim radnim mestima posebno teški, opasni i štetni po zdravlje i pored toga što su primenjene sve opšte i posebne mere zaštite. Po ovom pitanju, Sindikat je održao niz sastanaka sa radnicima, koji su izneli svoje zahteve. Obrazložene inicijative za svako radno mesto su dostavljene poslodavcu, koji je uputio zahtev Fondu PIO u vezi sa poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca. Fond PIO je postupio po zahtevu i zajedno sa Institutom za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je urađena analiza i evidencija radnih mesta na kojima se priznaje pravo na beneficirani radni staž. Članovi stručne komisije su 3. marta potpisali zapisnik, kojim je utvrđeno pravo na beneficije za napred navedena radna mesta.

Sindikat RNP će nastaviti sa insistiranjem da se postupak za utvrđivanje beneficiranih radnih mesta sprovede i u Energani, i u Vatrogasnoj brigadi, jer je stava da postoje opravdani razlozi da se na određenim radnim mestima staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.