Mesec: mart 2021.

Nova beneficirana radna mesta u Rafineriji nafte Pančevo

Nova beneficirana radna mesta u Rafineriji nafte Pančevo

Na inicijativu Sindikata RNP pokrenut je postupak za utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, u okviru koga su evidentirana četiri nova radna mesta sa beneficijama – operater krana, operater za sečenje koksa, operater otpreme i transporta DCU i operater reaktorskog bloka. Stručnu analizu sačinio je Institut za zaštitu na radu iz Novog Sada

Beneficirani staž se dodeljuje osiguranicima koji rade na posebno teškim, opasnim i po zdravlje štetnim poslovima uprkos primeni svih mera zaštita na radu, kao i osiguranicima koji rade na poslovima gde nakon navršenja određenih godina života ne mogu uspešno obavljati svoju delatnost. Uslov da se staž računa sa uvećanim trajanjem jeste da se na radnom mestu efektivno provede najmanje 10 godina, ili 5 godina ako je utvrđena invalidnost.

Za zaposlene sa beneficiranim radnim stažom plaćaju se uvećani doprinosi za PIO, ali oni mogu ranije otići u penziju, te samim tim i duže da koriste penziju od ostalih penzionera.

Rad Ambulante RNP

Rad Ambulante RNP

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, od ponedeljka 08. marta 2021. godine, obustavljen je rad Ambulante RNP, koja neće raditi do daljnjeg.

U slučaju bolesti i sumnje na COVID-19 zaposleni mogu da se jave matičnim domovima zdravlja, prema mestu prebivališta, uz napomenu da dolaze iz Rafinerije. Na istom mestu će moći da se reguliše i zatvaranje otvorenih bolovanja. U slučaju povreda na radu ili pogoršanja zdravstvenog stanja, sanitet RNP će prevoziti zaposlene do prijemnog odeljenja Gradske bolnice u Pančevu.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo je sa nadležnima razmatrao mogućnosti u vezi sa funkcionisanjem Ambulante u ovom talasu epidemije, i dogovoreno je da će nadležni za rad Ambulante svakog ponedeljka analizirati aktuelnu epidemiološku situaciju i raspoložive kapacitete, kako bi se što pre uspostavio ponovni rad Ambulante. Ambulanta koju koriste zaposleni u Rafineriji će prva biti vraćena u uobičajeni režim rada.

Brojevi telefona matičnih Domova zdravlja prema mestu prebivališta:

Ambulanta Strelište 013/313618

Ambulanta Vojlovica 013/366-313

Ambulanta Gornji grad 013/332-403 (Ambulanta Gornji grad je dežurna ambulanta i vikendom i praznicima)

Ambulanta Kačarevo 013/601-194

Ambulanta Jabuka 013/2624-066

Ambulanta Banatski Brestovac 013/626-122

Ambulanta Banatsko Novo Selo 013/615-095

Ambulanta Glogonj 013/627-107

Ambulanta Donji grad 013/348-866

Ambulanta Dolovo 013/2634-118

Ambulanta Ivanovo 013/629-107

Ambulanta Centar 2 (Miloša Obrenovića 4) 013/345-077

Ambulanta Mladost (Misa) 013/373-363

Ambulanta Novi Grad (Kotež 1) 013/311-754

Ambulanta Novi Svet (Tesla) 013/2516-487

Ambulanta Omoljica 013/617-013

Ambulanta Stari Tamiš 013/2638-333

Ambulanta Starčevo 013/631-163

Ambulanta Centar (Zmaj Jovina 10) 013/345-094