Mesec: jul 2020.

Sindikat RNP donirao beskontaktne toplomere, inicira i promenu Kolektivnog ugovora da bi “COVID bolovanje” bilo plaćeno 100 posto

Sindikat RNP donirao beskontaktne toplomere, inicira i promenu Kolektivnog ugovora da bi “COVID bolovanje” bilo plaćeno 100 posto

Epidemija korona virusa, sa kojom se suočavamo od marta ove godine, značajno utiče na živote građana, kako privatno, tako i poslovno. Nove javnozdravstvene okolnosti promenile su uslove rada i zahtevaju svakodnevno suočavanje sa novim pitanjima i pokušajima da se na najadekvatniji način na njiih odgovori, istovremeno uvažavajući interese i poslodavaca i radnika.

O sindikalnom radu I borbi za zaštitu zdravlja radnika i njihova ostala prava i benefine u uslovima epidemije razgovarali smo sa predsednikom Sindikata Rafinerije nafte Pančevo Božom Dostićem.

 “Pojava epidemije korona virusa je definitivno promenila svet. Od samog početka naš Sindikat je uključen u aktivnosti koje se sprovode na nivou Rafinerije Pančevo, a koje imaju za cilj da u meri u kojoj je to moguće spreče nekontrolisano širenje virusa u kolektivu i sačuvaju zdravlje radnika. Poslodavac je pravovremeno reagovao, odmah su nabavljena dezinfekciona sredstva u dovoljnoj količini, zaštitna oprema koja je preporučena za korišćenje tokom trajanja epidemije, uvedene su mere koje omogućavaju rad od kuće za zaposlene čija radna mesta to dozvoljavaju, kao i za zdravstveno najugroženije kategorije, a na osnovu preporuka zdravstvenih vlasti”, rekao je Dostić.

Sindikat RNP se u svom domenu i u okviru svojih mogućnosti angažovao u obezbeđivanju brige za zdravlje zaposlenih. Tako je prošle nedelje, Sindikat obezbedio beskontaktne toplomere, koji će se koristiti na rafinerijskim postrojenjima i svuda gde postoji mogućnost kontakta sa trećim licima.

“Uspeli smo da, uprkos nestašici beskontaktnih toplomera na tržištu, nabavimo određenu količinu za Rafineriju. Ova vrsta toplomera se najčešće koristi za skrining korona virusa, jer omogućava brzo i precizno merenje i daje mogućnost fizičke distance između lica koje sprovodi merenje i lica kod koga se proverava telesna temperature. Iz tog razloga je tržište preopterećeno zahtevima za nabavku i nije lako doći do kvalitetnih toplomera”, objašnjava predsednik Sindikata RNP.

Svakodnevno se otvaraju nova pitanja na koje je potrebno iznaći adekvatne odgovore. Jedan od preoblema sa kojim se danas suočavaju radnici u Srbiji jeste pitanje koje se tiče iznosa naknade za bolovanje obolelima od virusa COVID-19, kao i licima koja se nalaze u izolaciji ili samoizolaciji.

 “Ovo je pitanje kojim se intenzivno bavimo poslednjih dana. Vlada Republike Srbije je tokom vanrednog stanja donela Zaključak kojim je dala preporuku poslodavcima da izmene opšti ili pojedinačni akt u delu koji se odnosi na naknadu zarade, kako bi zaposleni koji odu na bolovanje zbog potvrđene bolesti COVID-19 ili zbog izolacije ili samoizolacije dobili naknadu zarade od 100%. Međutim, ova preporuka nije obavezujuća, a naknada bolovanja je u svim ostalim slučajevima regulisana Zakonom o radu i Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Iz tog razloga ćemo našem poslodavcu uputiti inicijativu za potpisivanje aneksa Kolektivnog ugovora, sa idejom da se kroz aneks konkretno reguliše pitanje iznosa naknade za bolovanje za radnike obolele od korona virusa, kao i za radnike koji se nađu u izolaciji ili samoizolaciji. Ukoliko se zaposleni nađu u situaciji da zbog korona virusa moraju na bolovanje, a tako i budu uskraćeni za pun iznos zarade, plašimo se da tako možemo daći u situaciju da se bolest prikriva, da radnici i bolesni dolaze na posao, što bi bilo veoma rizično za zdravlje svih u kolektivu. Potrebno je imati razumevanje za radnike. Svako ima određene finansijske obaveze koje izmiruje iz svoje zarade, te ako se ta zarada umanji, a 35% je značajno umanjenje, to ozbiljno ugrožava finansijsku stabilnost jedne porodice. Upravo zbog toga želimo da sa našim poslodavcem posebno razgovaramo o ovom pitanju, a nadamo se da ćemo i u ovom slučaju doći do najboljeg rešenja za sve”, zaključuje Božo Dostić.

Preuzeto sa portala 013info.rs

SINDIKAT RNP DONIRAO BESKONTAKTNE TOPLOMERE RAFINERIJI

SINDIKAT RNP DONIRAO BESKONTAKTNE TOPLOMERE RAFINERIJI

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo obezbedio je 15 bezkontaktnih toplomera marke Prizma za Rafineriju Pančevo, kako bi bilo olakšano praćenje pojave simptoma virusa COVID-19 među zaposlenima i kako bi se smanjila opasnost od unošenja zaraze u Rafineriju.

Beskontaktni toplomeri su najčešće korišćeni uređaj za skrining korona virusa svuda u svetu, zbog čega je došlo do njihovog deficita na tržištu i otežane nabavke. Sindikat RNP je angažovao svoje poslovne kontakte i uspeo da nabavi Prizmine infracrvene bezkontaktne termometre za brzo merenje temprerature, koji su prepoznatljivi po tačnom i preciznom merenju. Toplomeri će biti korišćeni na rafinerijskim postrojenjima i svuda gde postoji mogućnost kontakta sa trećim licima.

U jeku borbe protiv korona virusa, i u danima kada se suočavamo sa najjačim udarom epidemije od registrovanja prvog slučaja u našoj zemlji, svesni smo da je potrebno da svi udružimo snage kako bismo sačuvali zdravlje i u najvećoj mogućoj meri sprečili nekontrolisano širenje virusa u kolektivu. Pored uvedenih mera prevencije i pravovremenog obezbeđivanja zaštitnih sredstava od strane poslodavca, i Sindikat RNP se u svom domenu i u okviru svojih mogućnosti angažovao u obezbeđivanju brige za zdravlje zaposlenih u uslovima epidemije korona virusa, sa čime će se nastaviti i u narednom periodu.

POČELA PRIJAVA ZAPOSLENIH ZA POZAJMICE NA OSNOVU KOLEKTIVNOG UGOVORA

POČELA PRIJAVA ZAPOSLENIH ZA POZAJMICE NA OSNOVU KOLEKTIVNOG UGOVORA

U skladu sa Kolektivnim ugovorom i ove godine je za zaposlene u NIS-u i zavisnim društvima, kao i za kolege angažovane preko kompanije Gi Group Staffing Solutions, obezbeđena mogućnost uzimanja pozajmice / gotovinskog kredita pod povoljnijim uslovima kod Sberbanke. Zaposleni mogu uzeti zajam u iznosu od 80.000 dinara, 120.000 dinara ili 160.000 dinara.

Zaposleni koji su zainteresovani za uzimanje pozajmice mogu se prijaviti direktno banci pozivanjem Kol centra na telefon 19909, ili elektronskim putem na imejl krediti.nis@sberbank.rs . Prijave se mogu obaviti počevši od 17. jula i traju do 14. avgusta, a potpisivanje ugovora i podizanje gotovine biće obavljeno u periodu od 20. do 31. avgusta 2020. godine.

Pozajmica je dostupna i zaposlenima na određeno vreme, kod kojih je maksimalna ročnost kredita 10 meseci i mora biti 30 dana kraća od datuma isteka ugovora o radu.

Za sva dodatna pitanja kolege iz Rafinerije nafte Pančevo mogu se obratiti u front ofisu, Spoljnostarčevačka 199, Ambulanta, prizemlje.

ODRŽAN IZBORNI KONGRES SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

ODRŽAN IZBORNI KONGRES SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

Šesnaesti Kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije održan je juče u Kombank dvorani. Kongresu je prisustvovalo 296 delegata, koji su velikom većinom glasova za predsednika SSSS izabrali Ljubisava Orbovića. Istovremeno je verifikovan izbor novih članova Veća SSSS, izabrani članovi Nadzornog i Statutarnog odora Saveza, usvojen Program SSSS, sedam rezolucija i dve deklaracije.

Pored predsednika SSSS, prisutnim delegatima su se na svečanom delu kongresa, između ostalih počasnih gostiju, obratili ministri Ivica Dačić i Zoran Đorđević. Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar inostranih poslova, istakao je da je „privatizacija u Srbiji sprovedena na pljačkaški način, da su firme opljačkane, radnici ostali bez posla a država bez prihoda“, kao i da su „radnička prava vraćena na period prvobitne akumulacije kapitala“. Takođe se osvrnuo i na pandemiju korona virusa, zbog koje su “sve priče o neoliberalnomm kapitalizmu pale za tri minuta, jer bez javnog zdravstva ne bismo uspeli da pobedimo koronu”. Naglasio je da u Srbiji socijalni partneri imaju dobre odnose i redovan dijalog i poželeo svima da istraju u borbi za interese radnika.

Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, čestitao je Savezu samostalnih sindikata Srbije 117 godina postojanja i izneo očekivanja da će dobri odnosi i uspešan socijalni dijalog između socijalnih partnera u Srbiji i ubuduće ostati takvi. Istakao je da je država uspešno odgovorila na pandemiju, jer su postojeća radna mesta sačuvana i stvorena je mogućnost za otvaranje novih. “I mi danas možemo da obećamo da će do 2025. godine prosečna plata biti 900 evra, a penzije 440 evra”, istakao je Đorđević. Ministar je najavio i izmenu radnog zakonodavstva u narednom periodu, u čemu će biti uključeni svi socijalni partneri. Posebno je naglasio potrebu unapređenja kolektivnog pregovaranja, kao i dalju borbu protiv rada na crno.

Nakon glasanja i konstatovanja izbora predsednika SSSS, koji će na toj funkciji biti u narednom petogodišnjem mandatu, delegatima se obratio i zahvalio na ukazanom poverenju Ljubisav Orbović. Takođe, dodao je da „pored borbe za zdravlje i živote naših članova i svih građana Srbije, kao i na oporavku naše privrede, očekuje nas i da poradimo na našoj organizaciji, kako bi se poštovala pravila igre i kako bi se Statut Saveza poštovao u potpunosti”. Najavio je rad na izmeni Statuta SSSS, kao i potrebu da se svi prilagođavaju promenama.

Program Saveza samostalnih sindikata Srbije, koji je usvojen na 16. Kongresu, predviđa da će SSSS zahtevati kvalitetna radna mesta uz sigurnost koju garantuje ugovor o radu na neodređeno vreme, dostojanstvene zarade i penzije i njihovu redovnu isplatu, povećanje minimalne zarade do nivoa od 65 procenata prosečne zarade, poštovanje prava zaposlenih, uklјučujući pravo na odmor, slobodno vreme i bezbedan rad u zdravom radnom ambijentu. Istovremeno, oštro će se suprotstavlјati umanjivanju zarada, kao osnovi za štednju i popunjavanje budžetskog deficita i neredovnim isplatama zarada, neopravdanim i dugotrajnim isplatama minimalnih zarada, neopravdanoj fleksibilizaciji radnih mesta koja znači nesigurnost, strah, neizvesnu budućnost, svim oblicima rada “na crno”, privatizaciji prirodnih i strateških resursa, klјučnih javnih usluga, kao I smanjenju doprinosa na zarade koje vode ka neodrživosti fondova, umanjenju penzija i kvaliteta zdravstvenih usluga.