Mesec: februar 2022.

Otvaranje Ambulante RNP početkom marta

Otvaranje Ambulante RNP početkom marta

Predsednik Sindikata Rafinerije nafte Pančevo Božo Dostić i direktor HSE Bloka Prerada Stanko Pavlović sastali su se sa novom direktorkom Doma zdravlja Pančevo dr Zoricom Sokić i njenim timom saradnika, a povodom rešavanja problema koji su nastali sa obustavom rada Ambulante RNP, odlukom prethodnog menadžmenta Doma zdravlja.

Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi i novom rukovodstvu Doma zdravlja su predočene potrebe velikog broja radnika Rafinerije za lako dostupnim uslugama zdravstvene službe. Na sastanku je preliminarno dogovoreno da se ponovno otvaranje Ambulante može očekivati početkom marta meseca ove godine, a Dom zdravlja za početak planira da opredeli jednog lekara i jednu medicinsku sestru koji bi radili u Ambulanti RNP radnim danima od 7.00h do 15.00h.

Kompanija NIS a.d. Novi Sad je nedavno preuzela Petrohemiju Pančevo, pa se očekuje da će i zaposleni Petrohemije, kao i zaposleni TE-TO koristiti usluge Ambulante RNP. Iz tog razloga i zbog velikog broja zdravstvenih kartona koje već sada ima Ambulanta RNP, u narednom periodu se može planirati vraćanje i medicine rada u krug Rafinerije.

Finansiranje zarada medicinskog osoblja Ambulante RNP za ovu godinu obezbeđeno je u budžetu kompanije NIS.

Prijavljivanje zaposlenih za preventivni oporavak

Prijavljivanje zaposlenih za preventivni oporavak

Obaveštavamo kolege da je u toku prijavljivanje zaposlenih za preventivni oporavak u 2022. godini. Prijave se podnose kod rukovodioca, i potrebno je obavezno navesti željeni termin i željenu banju. Prva smena planirana je za 20. februar 2022. godine.

Preventivni oporavak traje 7 dana (5 radnih dana i 2 dana vikenda) i ove godine se organizuje sa lekarskim pregledom u Vrnjačkoj Banji (Hotel Merkur), Atomskoj Banji (Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gornja Trepča – smeštaj u bungalovima) i Banji Junaković (Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Junaković“), a bez lekarskog pregleda u Banji Ivanjica (Hotel Park), na Tari (Vojna ustanova Tara) i na Paliću (Hotel Park i Depadans Jezero).

Pravo na preventivni oporavak imaju svi zaposleni NIS-a i zavisnih društava, a prednost imaju kolege koji rade na poslovima sa povećanim rizikom i beneficiranim radnim stažom.