Mesec: decembar 2022.

Novogodišnja predstava i paketići za decu zaposlenih u Rafineriji

Novogodišnja predstava i paketići za decu zaposlenih u Rafineriji

U ponedeljak, 26. decembra 2022. godine, Sindikat Rafinerije nafte Pančevo upriličio je novogodišnju predstavu u Kulturnom centru Pančevo za decu zaposlenih radnika.

Nakon predstave organizovana je podela slatkiša najmlađima, kao i fotografisanje sa Deda Mrazom. Fotografije su besplatne i roditelji ih mogu preuzeti u prostorijama Sindikata RNP.

Svim mališanima i njihovim roditeljima Sindikat Rafinerije nafte Pančevo želi srećnu, uspešnu i bezbrižnu Novu 2023. godinu.

Dogovor o povećanju osnovne zarade

Dogovor o povećanju osnovne zarade

Tokom današnjeg dana završeni su pregovori između menadžmenta kompanije NIS a.d. Novi Sad i predstavnika reprezentativnog sindikata o korekciji osnovne zarade. Postignut je dogovor da se osnovna zarada uveća za 7.000 dinara bruto počevši od januarske zarade, kao i da se izvrši jednokratna isplata zaposlenima u visini od 50.000 dinara B1 tokom februara meseca.

Kako su rast cena potrošačke korpe i povećanje stope inflacije i dalje aktuelni, Sindikat RNP insistira da se i tokom 2023. godine vanredno pregovara o osnovnoj zaradi sa Poslodavcem, odnosno, da se pravovremeno odreaguje na promenu makroekonomskih pokazatelja, kako bi se zaštitio standard zaposlenih.

Pregovori o novom Kolektivnom ugovoru biće nastavljeni početkom januara, kada će se raditi na usaglašavanju delova KU za koje još uvek nije došlo do dogovora.

Pregovori o povećanju osnovne zarade

Pregovori o povećanju osnovne zarade

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo obaveštava članove da su u toku pregovori sa Poslodavcem u vezi sa povećanjem osnovne zarade, kao i pregovori za novi Kolektivni ugovor. Pregovore vode isključivo predstavnici delegirani od strane Poslodavca sa jedne strane i predstavnici koje je odredio reprezentativni sindikat sa druge strane.

Tokom godine Sindikat je morao više puta inicirati vanredne razgovore o povećanju zarada zaposlenih, zbog izuzetno visoke inflacije i rasta troškova života u značajno većoj meri u odnosu na prethodne godine. Prvi rezultati ovih razgovora bili su povećanje osnovne zarade u junu mesecu (7,5% mase za zarade), kao i isplata jednokratnog specijalnog bonusa svim zaposlenima u novembru, odnosno nagrađivanje zaposlenih za ostvaren odličan poslovni rezultat u ovoj godini.

Kroz svakodnevne razgovore koje Sindikat obavlja sa zaposlenima u svim postrojenjima dobijena je informacija o njihovim očekivanjima u vezi sa povećanjem osnovne zarade, koja je izneta Poslodavcu i na osnovu koje se dalje vode razgovori. Pored toga, ostvareni rezultati poslovanja u 2022. godini, kretanje zarade na nivou republike, kao i stopa inflacije koja je prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku u avgustu već dostigla nivo od 14% (što je višestruko više u odnosu na prethodne godine), samo su neki od elemenata koji se koriste za pregovaranje povećanja zarade u kompaniji.

Sindikat RNP insistira da se pregovori završe u najkraćem mogućem roku, a o postignutim rezultatima i budućim koracima će blagovremeno obavestiti članove.