Mesec: maj 2019.

Uspešna organizacija preventivnog oporavka za radnike Rafinerije nafte Pančevo

Uspešna organizacija preventivnog oporavka za radnike Rafinerije nafte Pančevo

Pravo na preventivni oporavak u kompaniji NIS a.d. Novi Sad do kraja maja će iskoristiti oko 400 zaposlenih, među kojima je 100 radnika Rafinerije nafte Pančevo. Ove godine oporavak se organizuje u najpoznatijim turističkim centrima Srbije, u Vrnjačkoj Banji (Hotel Merkur), na Tari (Hotel Omorika) i na Goliji (Hotel Ivanjica). Tokom trajanja preventivnog oporavka radnici dobijaju plaćeno odsustvo i pokrivanje svih potrebnih troškova (terapije, lekarski pregledi, prevoz…). Za članove Sindikata je omogućeno da na oporavak povedu članove svojih porodica po najpovoljnijim uslovima i uz mogućnost plaćanja na šest mesečnih rata.

Pravo na preventivni oporavak regulisano je Kolektivnim ugovorom i predviđa da radnici koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom mogu pravo koristiti jednom u dve kalendarske godine, a radnici čija radna mesta nisu prepoznata kao visoko rizična ovo pravo mogu koristiti jednom u tri kalendarske godine. Zahvaljujući pritisku Sindikata u Akt o proceni rizika je ugrađena preporuka da se preventivni oporavak koristi kao jedna od mera za sprečavanje nastanka invalidnosti i profesionalnih oboljenja, nakon čega je ovo pravo posle kraće pauze ponovo zaživelo u kompaniji. Ove godine Sindikat je uspeo da postigne dogovor sa menadžmentom Bloka Prerada, uz podršku linijskih rukovodilaca, da se i u uslovima kapitalnog remonta u Rafineriji velikom broju radnika omogući odlazak na preventivni oporavak u vreme koje je njima odgovaralo.

Problem koji se pojavio u vezi sa ostvarivanjem prava na preventivni oporavak 25 zaposlenih u Laboratoriji Pančevo, organizaciona jedinica NTC, jeste jedini problem koji se pojavio, i njegovo rešavanje je u toku, tako da se vrlo brzo očekuje da se i radnicima Laboratorije omogući isto pravo i započne upućivanje na preventivni oporavak.

REZULTATI POSLOVANJA NIS GRUPE U PRVOM KVARTALU 2019. GODINE

REZULTATI POSLOVANJA NIS GRUPE U PRVOM KVARTALU 2019. GODINE

Modernizacija Rafinerije nafte Pančevo strateški cilj kompanije NIS a.d.

Prema obajvljenim konsolidovanim rezultatima poslovanja NIS grupe, u prvom kvartalu 2019. godine kompanija je bila primarno usmerena na nova investiciona ulaganja, od kojih se očekuje da dugoročno obezbede uspešno i stabilno poslovanje, što je zajednički cilj akcionara, menadžmenta, zaposlenih, sindikata i svih poslovnih partnera. Kao najvažniji investicioni projekat izdvojen je projekat Duboke prerade u Rafineriji nafte Pančevo, koji će Rafineriju svrstati u najmodernija postrojanja u regionu Istočne Evrope. Pored toga, druga važna investicija na nivou kompanije je početak izgradnje termoelektrane – toplane Pančevo, što se realizuje kroz partnerstvo sa “Gasprom energoholdingom”. Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a, takođe je potvrdio da je modernizacija pančevačke Rafinerije starteški cilj NIS grupe.

U prvom kvartalu tekuće godine NIS grupa je posebno bila fokusirana na unapređenje oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, što je rezultiralo time da Indikator povreda sa izgubljenim danima bude smanjen 38 odsto u poređenju sa prvim kvartalom prethodne godine. Ovakav rezultat posledica je i kontinuirane aktivnosti Sindikata po pitanju definisanja i implementiranja mera usmerenih ka povećanju bezbednosti na radnim mestima, jer je bezbedan rad svakog zaposlenog cilj koji ne dozvoljava kompromisna rešenja.