Mesec: jun 2022.

Predstavnici ruskih naftnih sindikata u poseti Sindikatu u Naftnoj industriji Srbije

Predstavnici ruskih naftnih sindikata u poseti Sindikatu u Naftnoj industriji Srbije

Jedinstvena sindikalna organizacija NIS a.d. Novi Sad i Sindikat RNP bili su domaćini predstavnicima najvećih ruskih naftih sindikata, koji su došli u petodnevnu posetu sa ciljem razmene iskustava i dobre prakse u sindikalnom organizovanju i radu. Ruska delegacija u sastavu Aleksandar Badaškov, predsednik Sindikata Jaroslavske rafinerije, Nikolaj Donskih, predsednik Sindikalne organizacije Omske rafinerije, Vladimir Mazaev, zamenik načelnika katalitičkog krekinga i član rukovodstva Sindikata Jaroslavske rafinerije, Sergej Solovjov, predsednik Jedinstvene sindikalne organizacije Jaroslavske oblasti, posetila je sa domaćinima poslovne centre u Beogradu i Pančevu.

Poseta pančevačkoj Rafineriji organizovana je u sredu, 15. juna. Gosti su dočekani tradicionalnim znakom dobrodošlice – pogačom i solju, iz ruku dece u srpskoj nošnji iz KUD „Stanko Paunović NIS-RNP“ Pančevo.

Tom prilikom je održan sastanak sa Predsedništvom Sindikata RNP, na kome su razmenjena iskustva u sindikalnom radu. Gosti su govorili o tome kako održavaju veliki broj članova sindikata, budući da se kod njih u sindikat učlanjuje najmanje 80% zaposlenih, a u većini rafinerija je i top menadžment učlanjen u sindikat. Pored toga, u nekim naftnim kompanijama nije moguće produžiti menadžerske ugovore bez potpisa sindikata.

U svakoj ruskoj rafineriji i penzioneri ostaju članovi sindikata, postoji udruženje veterana, a zaslužni veterani nastavljaju da se druže na brojnim zajedničkim putovanjima.

Gosti i domaćini su razmenili iskustva i o sadržaju prava na preventivni oporavak koji se ugovara kolektivnim ugovorima, kao i o ostalim pitanjima koja su specifična za sindikalno delovanje.

Predsednik JSO Goran Takić i predsednik Sindikata RNP Božo Dostić su se zahvalili gostima na razgovoru o bitnim sindikalnim temama i organizovali drugi deo posete Rafineriji.

Počele prijave za pozajmicu za članove Sindikata RNP

Počele prijave za pozajmicu za članove Sindikata RNP

Odbor Sindikata Rafinerije nafte Pančevo doneo je odluku da se članovima Sindikata omogući pozajmica u iznosu od 30.000,00 dinara bez kamate.

Pozajmica se vraća u šest jednakih mesečnih rata, počevši od prvog narednog meseca od meseca kada su sredstva odobrena i uplaćena podnosiocu zahteva.

Član Sindikata RNP koji je zainteresovan za pozajmicu treba da popuni zahtev u prostorijama Sindikata, i isti će biti razmotren od strane Komisije Odbora.

Sredstva za ovu namenu prikupljaju se iz sindikalne članarine, i za početak akcije obezbeđeno je da se na mesečnom nivou odobri 20 zahteva za pozajmicu.