ODRŽAN SASTANAK U NARODNOJ SKUPŠTINI RS

ODRŽAN SASTANAK U NARODNOJ SKUPŠTINI RS

Potpredsednik Narodne skupštine Marinković održao drugi sastanak sa predstavnicima sindikata Rafinerije nafte Pančevo.

Potpredsednik Narodne skupštine prof. dr Vladimir Marinković razgovarao je u Narodnoj skupštini sa predstavnicima sindikata Rafinerije nafte Pančevo, o rezultatima rada i zalaganja predstavnika ovog sindikata u postizanju efikasnije zaštite prava zaposlenih, zaštite od zlostavljanja na radu, ostvarivanja prava na siguran i bezbedan rad i pravične nadoknade za obavljeni posao.

Predstavnici sindikata izrazili su zahvalnost potpredsedniku Narodne skupštine na pruženoj podršci i prethodno obavljenim konsultacijama.

Prof. dr Vladimir Marinković je istakao da je veoma bitno da postoji jak sindikat u društvu, kako bi se poštovala radna prava, kolektivni ugovori i održavao socijalni dijalog. Ukazao je da Narodna skupština kroz zakonodavnu aktivnost nastoji da stalno unapređuje uslove za rad, položaj i standard radnika i kvalitet poslovanja u Srbiji.