AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI, 14. MART 2019. GODINE, AMBULANTA RNP

AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI, 14. MART 2019. GODINE, AMBULANTA RNP

U saradnji sa Crvenim krstom Pančevo, Sindikat RNP nastavlja sa tradicijom organizovanja akcija dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak, 14. marta 2019. godine, u periodu od 8.30h do 11.00h. Akcija se organizuje u Ambulanti RNP.

Podsećamo da se od ove godine primenjuje novi Zakon o transfuzionoj medicini, koji zabranjuje pojedinačno davanje krvi „pre operacije“, već je davalaštvo omogućeno samo u organizovanim akcijama i u saradnji sa Crvenim krstom, prema prethodno utvrđenom kalendaru. Na ovaj način se povećava stepen bezbednosti krvi prikupljene od dobrovoljnih davalaca. Zato je važno da odziv davalaca na organizovane akcije bude što veći, imajući u vidu da je to jedini način da svako kome je krv potrebna istu i dobije.

Pozivamo sve kolege da nam se pridruže u ovom plemenitom činu, jer transfuzija krvi nema alternativu.

Istovremeno podsećamo da prema Kolektivnom ugovoru našim zaposlenima, dobrovoljnim davaocima krvi, pripada pravo na dva dana plaćenog odsustva, računajući i dan kada se daje krv, a koja se koriste u kontinuitetu.