MUKE OKO PARKINGA U RAFINERIJI PANČEVO

MUKE OKO PARKINGA U RAFINERIJI PANČEVO

Traženje slobodnog parking mesta za zaposlene Rafinerije nafte Pančevo je prvi problem sa kojim se radnici svakodnevno susreću dolazeći na posao. Parking prostor je i dalje jedan od oskudnijih resursa u Rafineriji, zbog čega su prizori parkinga i prilaznih puteva na kojima ni igla ne može pasti postali deo naše svakodnevnice.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo se u prethodnom periodu intenzivno bavio ovim problemom, tražeći od poslodavca hitno reagovanje i povećanje broja parking mesta za zaposlene. Dobar inetrni parking sistem je onaj sistem koji omogućuje da u svakom trenutku na svakih 100 parking mesta 15 mesta bude slobodno.

Svako rešenje u Rafineriji koje bi značilo korak bliže dobrom parking sistemu ima podršku Sindikata. Prema poslednjim postignutim dogovorima, nakon okončanja kapitalnog remonta i povlačenja izvođača radova, novi parking biće pušten u korišćenje za zaposlene rafinerce. Po uvidu funkcionaisanja parkiranja sa novim parkingom u funkciji, Sindikat RNP će nastaviti sa daljim inicijativama i razgovorima sa poslodavcem, kako bismo ovaj problem trajno rešili za ubuduće.