REZULTATI POSLOVANJA NIS GRUPE U PRVOM KVARTALU 2019. GODINE

REZULTATI POSLOVANJA NIS GRUPE U PRVOM KVARTALU 2019. GODINE

Modernizacija Rafinerije nafte Pančevo strateški cilj kompanije NIS a.d.

Prema obajvljenim konsolidovanim rezultatima poslovanja NIS grupe, u prvom kvartalu 2019. godine kompanija je bila primarno usmerena na nova investiciona ulaganja, od kojih se očekuje da dugoročno obezbede uspešno i stabilno poslovanje, što je zajednički cilj akcionara, menadžmenta, zaposlenih, sindikata i svih poslovnih partnera. Kao najvažniji investicioni projekat izdvojen je projekat Duboke prerade u Rafineriji nafte Pančevo, koji će Rafineriju svrstati u najmodernija postrojanja u regionu Istočne Evrope. Pored toga, druga važna investicija na nivou kompanije je početak izgradnje termoelektrane – toplane Pančevo, što se realizuje kroz partnerstvo sa “Gasprom energoholdingom”. Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a, takođe je potvrdio da je modernizacija pančevačke Rafinerije starteški cilj NIS grupe.

U prvom kvartalu tekuće godine NIS grupa je posebno bila fokusirana na unapređenje oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, što je rezultiralo time da Indikator povreda sa izgubljenim danima bude smanjen 38 odsto u poređenju sa prvim kvartalom prethodne godine. Ovakav rezultat posledica je i kontinuirane aktivnosti Sindikata po pitanju definisanja i implementiranja mera usmerenih ka povećanju bezbednosti na radnim mestima, jer je bezbedan rad svakog zaposlenog cilj koji ne dozvoljava kompromisna rešenja.