Uspešna organizacija preventivnog oporavka za radnike Rafinerije nafte Pančevo

Uspešna organizacija preventivnog oporavka za radnike Rafinerije nafte Pančevo

Pravo na preventivni oporavak u kompaniji NIS a.d. Novi Sad do kraja maja će iskoristiti oko 400 zaposlenih, među kojima je 100 radnika Rafinerije nafte Pančevo. Ove godine oporavak se organizuje u najpoznatijim turističkim centrima Srbije, u Vrnjačkoj Banji (Hotel Merkur), na Tari (Hotel Omorika) i na Goliji (Hotel Ivanjica). Tokom trajanja preventivnog oporavka radnici dobijaju plaćeno odsustvo i pokrivanje svih potrebnih troškova (terapije, lekarski pregledi, prevoz…). Za članove Sindikata je omogućeno da na oporavak povedu članove svojih porodica po najpovoljnijim uslovima i uz mogućnost plaćanja na šest mesečnih rata.

Pravo na preventivni oporavak regulisano je Kolektivnim ugovorom i predviđa da radnici koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom mogu pravo koristiti jednom u dve kalendarske godine, a radnici čija radna mesta nisu prepoznata kao visoko rizična ovo pravo mogu koristiti jednom u tri kalendarske godine. Zahvaljujući pritisku Sindikata u Akt o proceni rizika je ugrađena preporuka da se preventivni oporavak koristi kao jedna od mera za sprečavanje nastanka invalidnosti i profesionalnih oboljenja, nakon čega je ovo pravo posle kraće pauze ponovo zaživelo u kompaniji. Ove godine Sindikat je uspeo da postigne dogovor sa menadžmentom Bloka Prerada, uz podršku linijskih rukovodilaca, da se i u uslovima kapitalnog remonta u Rafineriji velikom broju radnika omogući odlazak na preventivni oporavak u vreme koje je njima odgovaralo.

Problem koji se pojavio u vezi sa ostvarivanjem prava na preventivni oporavak 25 zaposlenih u Laboratoriji Pančevo, organizaciona jedinica NTC, jeste jedini problem koji se pojavio, i njegovo rešavanje je u toku, tako da se vrlo brzo očekuje da se i radnicima Laboratorije omogući isto pravo i započne upućivanje na preventivni oporavak.