Sindikat RNP traži od poslodavca da se ne poigrava sa pravom radnika na beneficirani radni staž

Sindikat RNP traži od poslodavca da se ne poigrava sa pravom radnika na beneficirani radni staž

SASTANAK PREDSEDNIŠTVA SINDIKATA RNP SA ZAPOSLENIMA U VATROGASNOJ JEDINICI PANČEVO

Predsedništvo Sindikata Rafinerije nafte Pančevo 5. juna 2019. godine održalo je sastanak sa zaposlenima u Vatrogasnoj jedinici Pančevo. Povod za održavanje sastanka jeste problem koji zaposleni u Vatrogasnoj jedinici RNP imaju sa nepriznatim pravom na beneficirani radni staž.

Sindikat RNP i zaposleni su jedinstveni u stavu da postoje opravdani razlozi da se na radnim mestima u Vatrogasnoj jedinici Pančevo staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Poslovi koje zaposleni obavljaju na tim radnim mestima su posebno teški, opasni i štetni po zdravlje i pored toga što su primenjene sve opšte i posebne mere zaštite utvrđene propisima. Vatrogasna jedinica u Rafineriji je profesionalna vatrogasna jedinica, a Rafinerija, prema odredbama Zakona o zaštiti od požara, ulazi u prvu kategoriju ugroženosti od požara, zbog čega Sindikat smatra da je poslodavac dužan da ova radna mesta utvrdi kao radna mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Kako poslodavac nije odgovorio na inicijativu Sindikata RNP upućenu 21. januara 2019. godine, kojom se tražilo da se beneficirani status utvrdi za radna mesta komandir Vatrogasne jedinice, vođa smene, vatrogasac i vozač vatrogasnog vozila, na sastanku sa zaposlenima je doneta odluka da Sindikat zahteva hitan sastanak sa Direktorom Funkcije za HSE (Urlich Pebali) i Direktorom Funkcije za organizaciona pitanja (Natalia Bylenok), na kome će se insistirati na neodložnom otpočinjanju procesa utvrđivanja beneficiranih radnih mesta u Vatrogasnoj jedinici Pančevo.

Predsednik Sindikata RNP Božo Dostić ističe da se ćutanje poslodavca na osnovane i zakonom utemeljene zahteve zaposlenih ne može dopustiti, kao ni poigravanje sa pravima radnika, zbog čega će Sindikat po ovom pitanju upotrebiti sve raspoložive mehanizme kako bi pomogao onima zbog kojih postoji.