PREGOVORI O KOREKCIJI OSNOVNE ZARADE

PREGOVORI O KOREKCIJI OSNOVNE ZARADE

Sindikat upitio zahtev poslodavcu da zaposleni od 10 do 16 grejda dobiju linearno povećanje zarade

Na osnovu inicijative upućene od strane reprezentativnog sindikata kod poslodavca NIS a.d. Novi Sad započeti su pregovori u vezi sa korekcijom osnovne zarade. Pregovori se vode između pregovaračkih timova sindikata i poslodavca, a revizija osnovne zarade planirana je za jul mesec.

Odbor Jedinstvene sindikalne organizacije NIS a.d. Novi Sad 14. juna je zvanično obavestio Generalnog direktora da je stav sindikata da zaposleni od 10 do 16 grejda treba da dobiju linearno povećanje zarade, kao i o tome da je potrebno da u narednom periodu poslodavac i sindikat potpišu sporazum o reviziji zarade.

Takođe i Odbor Sindikata RNP je doneo zaključak da svi radnici treba da dobiju linearno povećanje osnovne zarade, i poručio da Sindikat ne podržava nejednak tretman zaposlenih u različitim organizacionim jedinicama. Imajući u vidu složenost i obim poslova radnika u Rafineriji, kao i još uvek aktuelan problem sa smanjenim brojem izvršilaca na mnogim radnim mestima, Sindikat RNP insistira da se već sada sa poslodavcem napravi sporazum koji bi bio osnov za pregovaranje svih budućih korekcija osnovne zarade, a kojim bi se jasno definisali kriterijumi za određivanje budžeta za povećanje zarade i utvrdilo pravilo da plate svih zaposlenih budu linearno povećavane. Budžet koji se za ovu namenu (povećanje osnovne zarade) stavlja na raspolaganje sindikatima je najvažnije pitanje koje je potrebno jasno precizirati pre početka pregovora.