POZIV NA PREZENTACIJU METODOLOGIJE ZA UTVRĐIVANJE OPTIMALNOG BROJA IZVRŠILACA NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM U BLOKU PRERADA

POZIV NA PREZENTACIJU METODOLOGIJE ZA UTVRĐIVANJE OPTIMALNOG BROJA IZVRŠILACA NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM U BLOKU PRERADA

U četvrtak, 11. jula 2019. godine, od 14.00 do 16.00h, u Amfiteatru RNP, prezentuje se metodologija za utvrđivanje optimalnog broja izvršilaca na poslovima sa povećanim rizikom u Bloku Prerada. Prezentaciju organizuje Poslodavac, sa ciljem upoznavanja Sindikata i zaposlenih sa metodologijom koja će se koristiti kod utvrđivanja optimalnog broja izvršilaca na radnim mestima koja su prepoznata kao mesta sa povećanim rizikom.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo poziva zaposlene da dođu na prezentaciju, i upoznaju se sa metodologijom koja će se primenjivati na njihovim radnim mestima.

Preuzmi poziv na prezentaciju.