„SVI ZA JEDNOG OD NAS – ZA ZORANA ĆIRKOVIĆA“ Omogućena uplata pomoći putem administrativne zabrane

„SVI ZA JEDNOG OD NAS – ZA ZORANA ĆIRKOVIĆA“ Omogućena uplata pomoći putem administrativne zabrane

Na predlog zaposlenih omogućeno je da pomoć za našeg kolegu Zorana Ćirkovića bude uplaćivana i putem administrativne zabrane. Formular izjave se može dobiti u prostorijama Sindikata RNP ili preuzeti na ovom LINKU https://sindikatrnp.org.rs/administrativnazabrana/.

Popunjenu izjavu, kolege koje žele na ovaj način da pomognu u prikupljanju sredstava za Zoranovo lečenje, mogu poslati službi za obračun zarada NIS a.d. elektronskim putem, ili je dostaviti u prostorije Sindikata RNP.

Takođe, mogućnost direktne uplate na otvoren račun na Zoranovo ime u ERSTE banci je stalno dostupna (dinarski račun: 340-32439367-86).

Sindikat Rafnerije nafte Pančevo će na svom sajtu, svakog ponedeljka dok traje akcija, obaveštavati članstvo o visini prikupljene pomoći za Zorana. Svim kolegama koje su se već uključile u akciju zahvaljumo u ime Zorana i njegove porodice, kao i u naše lično ime.