REDOVNI SINDIKALNI IZBORI U RAFINERIJI NAFTE PANČEVO

REDOVNI SINDIKALNI IZBORI U RAFINERIJI NAFTE PANČEVO

Centralna izborna komisija, koja je zadužena za sprovođenje izbornog postupka u Sindikatu Rafinerije nafte Pančevo, utvrdila je da su verifikovane dve izborne liste. Pod rednim brojem 1 nalazi se izborna lista „Božo Dostić“, a pod rednim brojem 2 izborna lista „Petar Čavić“.

Podsećamo da se redovni izbori održavaju u periodu od 23. do 25. oktobra 2019. godine, i da će proces glasanja biti organizovan na izbornom mestu u Žutoj sali na sledeći način:

23.10.2019 – od 8.00 do 20.00h

24.10.2019 – od 8.00 do 20.00h

25.10.2019 – od 8.00 do 12.00h

Radi identifikacije potrebno je poneti fabričku propusnicu ili ličnu kartu.

Pozivamo sve članove Sindikata RNP da ostvare svoje sindikalno pravo i uzmu učešće u sindikalnim izborima.