POBEDA LISTE „BOŽO DOSTIĆ“

POBEDA LISTE „BOŽO DOSTIĆ“

Na redovnim sindikalnim izborima u Rafineriji nafte Pančevo, održanim u periodu od 23. do 25. oktobra 2019. godine, pobedila je izborna lista „Božo Dostić“, koja je dobila podršku 381 člana sindiklane organizacije.

Na ovim sindiklanim izborima zabeležena je izlaznost od 72%, a proces glasanja je protekao regularno i bez ikakvih primedbi posmatrača obe kandidovane liste.

Nosilac pobedničke liste i predsednik Sindikata RNP Božo Dostić zahvaljuje se svim članovima koji su izašli na glasanje, budući da je velikom izlaznošću još jednom potvrđeno postojanje visokog nivoa svesti kod zaposlenih o važnosti uloge Sindikata u ovoj radnoj sredini. Takođe, predsednik Sindikata poziva sve članove, koji imaju želju za aktivnijim učešćem u sindikalnom radu, da se pridruže svim budućim zajedničkim borbama za unapređenje položaja radnika. Snaga Sindikata RNP je oduvek počivala na jedinstvu i solidarnosti, a postojanje različitih mišljenja je pokretačka snaga svake, pa i ove organizacije.