PREDSEDNIK SINDIKATA RNP IZABRAN ZA ČLANA SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR INDUSTRIJSKOG RAZVOJA (OBLAST ENERGETIKA)

PREDSEDNIK SINDIKATA RNP IZABRAN ZA ČLANA SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR INDUSTRIJSKOG RAZVOJA (OBLAST ENERGETIKA)

Stupanjem na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija (NOKS), Srbija je je ušla u proces implementacije svih potrebnih preduslova za uspostavljanje jedinstvenog integrisanog nacionalnog okvira kvalifikacija za celoživotno učenje. Posebna ovlašćenja dobila je Agencija za kvalifikacije, Savet za NOKS i Sektorska veća.

Za člana Sektorskog veća za sektor industrijskog razvoja, oblast energetika, Odlukom Vlade Republike Srbije, a na predlog Samostalnog sindikata radnika energetike, izabran je Božo Dostić, predsednik Sindikata RNP. Samo neki od zadataka ovog sektorskog veća odnose se na identifikovanje mogućnosti za obučavanje odraslih unutar sektora, promovisanje mogućnosti za obrazovanje, obuku i zapošljavanje unutar sektora, identifikovanje kvalifikacija koje je potrebno osavremeniti i onih koje više ne odgovaraju potrebama sektora i slično.

Direktno učešće predsednika Sindikata RNP u radu ovog tela je od izuzetnog značaja za sve radnike Rafinerije, budući da će preko svog predstavnika biti uključeni u proces uređenja i unapređenja sistema kvalifikacija koji, u krajnjoj instanci, određuje vrednost rada. Nacionalni okvir kvalifikacija obuhvata sve nivoe i vrste kvalifikacija, bez obzira na životno doba u kome se one stiču i način njihovog sticanja (kroz formalno ili neformalno obrazovanje, životno ili radno iskustvo), što je od posebne važnosti za industrijski sektor, u kome, primera radi, kod specifičnih radnih mesta radno iskustvo veoma često ima presudnu ulogu za kvalitet obavljanja posla.