KOREKCIJA SINDIKALNE ČLANARINE

KOREKCIJA SINDIKALNE ČLANARINE

Jedinstvena sindikalna organizacija Naftne industrije Srbije, čija je članica SO RNP, donosi odluku o korekciji sindikalne članarine u periodu 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

Kako je iznos članarine prepoznat kao glavni razlog zbog kojeg su zaposleni u dilemi da li da pristupe Sindikatu, doneta je odluka da u narednom periodu sindikalna članarina ostane 1% zarade i naknade zarade, ali da maksimalni iznos ne prelazi 1% od prosečne zarade u kompaniji za 2019. godinu.

Na ovaj način Sindikat RNP se odriče značajnog dela sredstava, ali smatra da je ovo jedna od mera koja će dovesti do uvećanja članstva, njegovog osnaživanja i jačanja uticaja u pregovorima kako sa Poslodavcem, tako i sa eksternim partnerima. Takođe, sa uvećanjem baze članstva uvećao bi se i sindikalni budžet koji se odvaja za pomoć članovima, posebno onima koji se suočavaju sa ozbiljnim zdravstvenim ili egzistencijalnim problemima.