POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA NIS A.D. NOVI SAD

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA NIS A.D. NOVI SAD

Novi Kolektivni ugovor za NIS a.d. Novi Sad potpisan je u ponedeljak, 24. februara 2020. godine, u Poslovnom centru kompanije u Beogradu. Ispred poslodavca KU je potpisom verifikovao Generalni direktor Kiril Tjurdenjev, a ispred reprezentativnog Sindikata, Jedinstvene sindikalne organizacije (JSO NIS a.d. Novi Sad), predsednik Goran Takić. Novi Kolektivni ugovor stupa na snagu 3. marta ove godine i primenjivaće se naredne tri godine.

Prilikom potpisivanja Kolektivnog ugovora Goran Takić je istakao da su pregovarački timovi obe strane pripremili veliki broj predloga za izmene, da bi se na kraju procesa usaglasila rešenja koja su zadovoljavajuća i za Poslodavca, i za zaposlene. Novim Kolektivnim ugovorom zaposleni dobijaju mnogo veće benefite u odnosu na one koje predviđa Zakon o radu.

Generalni direktor Kiril Tjurdenjev je čestitao svim učesnicima na uspešnom završetku pregovora, i istakao je da je odnos sa sindikatima veoma važan za svaku kompaniju, pa tako i za NIS a.d. Potvrdio je da kompanija posvećuje veliku pažnju predlozima koje iznose sindikati, da nastoji da im se izađe u susret i da se interesovanja sindikata odbrane pred akcionarima.

Alisa Evsina, HR direktor NIS-a, naglasila je da je zadržana vrednost koju Kolektibni ugovor pruža zaposlenima, a da je ovog puta poseban akcenta stavljen na terenske radnike, kao i na socijalno ugrožene kategorije.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo je posebno zadovoljan što su ranije dobijeni benefiti za radnike u maksimalnoj meri sačuvani, kao i zbog činjenice da se novim Kolektivnim ugovorom dobijaju i nove, za zaposlene veoma značajne povlastice. Na primer, proširena su prava u segmentu solidarne pomoći i plaćenog odsustva, potom, uvedena je obaveza Poslodavca da minimalno svake dve godine organizuje sistematski pregled za sve zaposlene, a za zaposlene koji rade u preraspodeli radnog vremena obezbeđeno je da za vreme korišćenja slobodnih dana na ime preraspodele dobiju i naknadu troškova za ishranu u toku rada. Od posebnog značaja je i uvedena obaveza Poslodavca da utvrdi broj izvršilaca na radnim mestima sa povećanim rizikom, što je bio jedan od najčešćih zahteva radnika u prethodnom periodu, imajući u vidu prirodu delatnosti kompanije.

Novi Kolektivni ugovor će se primenjivati i na zaposlene koji će od 1. marta ove godine biti zaposleni u NIS a.d. Novi Sad, a koji su do sada bili angažovani posredstvom agencija, što predstavlja usklađivanje rada Kompanije sa novousvojenim Zakonom o agencijskom zapošljavanju.

preuzeto sa portala NIS a.d.