UTVRĐENA BENEFICIRANA RADNA MESTA U PROIZVODNJI I MANIPULACIJI BLOKA PRERADE

UTVRĐENA BENEFICIRANA RADNA MESTA U PROIZVODNJI I MANIPULACIJI BLOKA PRERADE

Postupak utvrđivanja radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, a čije je pokretanje inicirao Sindikat Rafinerije nafte Pančevo, uspešno je završen. Operaterima u Proizvodnji i Manipulaciji je time priznato pravo na beneficije, što će im doneti veću vrednost na tržištu rada, a poslodavcu kvalitetniju radnu snagu.

Podsećamo da je Sindikat u kontinuitetu tražio da se za određena radna mesta u Bloku Prerada prizna pravo na beneficirani radni staž, iz razloga što su poslovi koje zaposleni obavljaju na tim radnim mestima posebno teški, opasni i štetni po zdravlje i pored toga što su primenjene sve opšte i posebne mere zaštite. Po ovom pitanju, Sindikat je održao niz sastanaka sa radnicima, koji su izneli svoje zahteve. Obrazložene inicijative za svako radno mesto su dostavljene poslodavcu, koji je uputio zahtev Fondu PIO u vezi sa poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem kod poslodavca. Fond PIO je postupio po zahtevu i zajedno sa Institutom za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je urađena analiza i evidencija radnih mesta na kojima se priznaje pravo na beneficirani radni staž. Članovi stručne komisije su 3. marta potpisali zapisnik, kojim je utvrđeno pravo na beneficije za napred navedena radna mesta.

Sindikat RNP će nastaviti sa insistiranjem da se postupak za utvrđivanje beneficiranih radnih mesta sprovede i u Energani, i u Vatrogasnoj brigadi, jer je stava da postoje opravdani razlozi da se na određenim radnim mestima staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.