MERE ZAŠTITE PROTIV CORONAVIRUSA

U vezi sa aktuelnom epidemiološkom situacijom u zemlji izazvanom širenjem virusa COVID 19, Sindikat Rafinerije nafte Pančevo apeluje i moli sve kolege da se striktno pridržavaju svih propisanih mera zaštite u našoj kompaniji, kako bismo svi zajedno minimizirali rizik od transmisije virusa u našoj radnoj sredini.

Svi radnici u Bloku Prerada imaju na raspolaganju dovoljnu količinu ličnih zaštitnih sredstava i opreme (maske, rukavice, dezinfekciona sredstva), koju je neophodno koristiti konstantno tokom rada. Podsećamo da je poslodavac, u cilju sprečavanja širenja infekcije korona virusom SARS-Cov-2, uveo rigoroznu kontrolu uvedenih mera i svakodnevni nadzor da li zaposleni opremu koriste na pravilan način. Nepoštovanje mera nije samo povreda radne discipline, već predstavlja i ugrožavanje zdravlja naših najbližih – porodica, kao i kolega sa kojima radimo.

Pored posebnih mera, važno je da se striktno poštuju i standardne mere prevencije u ovakvim okolnostima, odnosno, adekvatna higijena ruku sredstvima na bazi 70% alkohola, kao i mere respiratorne higijene (korišćenje maski). Takođe je važno da se održava preporučena udaljenost od druge osobe od najmanje dva metra, kao i da se smanje uobičajeni socijalni kontakti i okupljanja u zatvorenim prostorijama.

Molimo sve kolege da budemo odgovorni prema svom zdravlju i zdravlju naših bližnjih, jer štiteći sebe od potencijalne zaraze štitimo i sve oko nas.