ZAHVALNICA SINDIKATU RNP ZA DOPRINOS RAZVOJU INSTITUTA ZA MAJKU I DETE

ZAHVALNICA SINDIKATU RNP ZA DOPRINOS RAZVOJU INSTITUTA ZA MAJKU I DETE

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” uručio je zahvalnicu Sindikatu Rafinerije nafte Pančevo za doprinos razvoju Instituta. Na ovaj način je ukazana zahvalnost na dugogodišnjoj saradnji Sindikata RNP i Instituta, posebno u segmentu humanitarnog rada.

Institut “Dr Vukan Čupić” je osnovan 1950. godine, a od 1995. godine je postao nacionalna referentna ustanova za zdravstvenu zaštitu žena generativnog doba, predškolske i školske dece. Kako je reč o najvećoj dečjoj bolnici u ovom delu Evrope, i kako se u njemu leči najveći broj dece iz Srbije i regiona, svaka pomoć Institutu je dobrodošla, jer ona istovremeno znači i pomoć deci u njihovim najvažnijim bitkama.

Sindikat RNP duži niz godina podržava rad Instituta u skladu sa svojim mogućnostima, a sa takvom praksom će nastaviti i ubuduće, sa ciljem da se olakša rad ljudima koji se svakodnevno posvećeno i odgovorno brinu o zdravlju najmlađih.