POČETAK RADA “DUBOKE PRERADE”

POČETAK RADA “DUBOKE PRERADE”

Danas je u Rafineriji nafte Pančevo svečano obeležen početak rada Postrojenja “Duboka prerada”. Sindikat Rafinerije nafte Pančevo čestita svim radnicima početak rada novog pogona, i sa ponosom ističe da su 98% zaposlenih koji direktno rade na DCU članovi Sindikata RNP.

“Duboka prerada” je projekat koji Rafineriju u Pančevu izdvaja kao lidera u naftnoj industriji, tako da je danas naš prerađivački kompleks jedan od najmodernijih u Evropi. Ovaj projekat će doneti kako poslovne, tako i ekološke prednosti. Pre svega, novo postrojenje će omogućiti povećanu proizvodnju visokokvalitetnog goriva, kao i proizvodnju naftnog koksa, koji Srbija trenutno uvozi. Dubina prerade biće 99,2%, što je standard koji se poštuje samo u najboljim svetskim rafinerijama. Kada je reč o ekološkim benefitima, sa “Dubokom preradom” prestaje proizvodnja mazuta sa visokim sadržajem sumpora, smanjuje se emisija praškastih materija, a istovremeno se povećava energetska efikasnost. Vrednost ove investicije, sa kojom je završena druga faza modernizacije pančevačke Rafinerije, iznosi 300 miliona evra.

Puštanje u rad ovako velikog i kompleksnog projekta u godini koja je na globalnom nivou obeležena korona krizom i negativnim efektima epidemije u svim sferama života, predstavlja izuzetno veliki uspeh i dobar znak za poslovnu i finansijsku stabilnost u budućnosti. Svim kolegama koji su angažovani na “Dubokoj preradi” želimo nove profesionalne uspehe i vrhunske poslovne rezultate.

Bravo kolege!