ZA PRAZNIČNI OSMEH DECE IZ PRIHVATILIŠTA

ZA PRAZNIČNI OSMEH DECE IZ PRIHVATILIŠTA

Klub volontera kompanije NIS a.d. Novi Sad pokrenuo je akciju „Za praznični osmeh dece iz prihvatilišta“. Akcija podrazumeva pripremanje slatkog paketića za decu iz prihvatilišta u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, koji se predaju u periodu od 30. novembra do 17. decembra 2020. godine. U Rafineriji nafte Pančevo paketići se predaju na ulaznom holu prijemne zgrade, od 07.00 do 16.00h. Kontakt osoba je Ljubiša Lukjanović.

Sve kolege koji žele da učestvuju u ovoj akciji treba da se prilikom predaje paketića evidentiraju kod koordinatora ili upišu na spisak koji će stajati pored punkta za prikupljanje, i na taj način će postati članovi Kluba volontera naše kompanije.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo poziva svoje članove da se u skladu sa mogućnostima uključe u ovu novogodišnju humanitarnu akciju i time postanu deo Kluba volontera, kao i deo ekipe koja će deci bez roditeljskog staranja, deci žrtvama nasilja i deci koja žive na ulici podariti veru u bolje sutra.