Molba zvaničnicima grada Pančeva da se uključe u rešavanje problema izazvanog obustavljanjem rada Ambulante RNP

Molba zvaničnicima grada Pančeva da se uključe u rešavanje problema izazvanog obustavljanjem rada Ambulante RNP

Povodom obustave rada Ambulante RNP, koja je na snazi od 8. marta ove godine, i nemogućnosti dogovora sa menadžmentom Doma zdravlja Pančevo o ponovnom vraćanju Ambulante u redovan režim rada, Sindikat RNP se za pomoć u rešavanju ovog problema obratio gradonačelniku Pančeva, Aleksandru Stevanoviću i predsedniku Skupštine grada Pančeva, Tigranu Kišu.

Skupština grada Pančeva je osnivač Doma zdravlja Pančevo, a Ambulanta RNP, koja je od prvog dana rada Rafinerije stavljena u funkciju pružanja zdravstvene zaštite našim radnicima, organizacioni je deo pančevačkog doma zdravlja. Uz razumevanje za razloge privremene obustave rada u jeku pandemije koronavirusa, Sindikat RNP je u periodu mirnije epidemiološke situacije nastojao da menadžmentu doma zdravlja predoči potrebe radnika za lako dostupnom zdravstvenom službom i vraćanjem Ambulante RNP u redovno funkcionisanje.

Kako dosadašnji pokušaji nisu doveli do dogovora u vezi sa ponovnim otvaranjem Ambulante za radnike Rafinerije, Sindikat RNP je mišljenja da je u rešavanje ovog problema potrebno da se uključi sam osnivač, odnosno grad Pančevo, u čijoj je nadležnosti rad doma zdravlja na teritoriji grada. U molbi upućenoj osnivaču predočeno je veliko nezadovoljstvo radnika koji su po prvi put od otvaranja Rafinerije ostali bez mogućnosti da zdravstvenu zaštitu dobiju u krugu fabrike.