Pregovori o ponovnom otvaranju Ambulante RNP

Pregovori o ponovnom otvaranju Ambulante RNP

Povodom problema koji je nastao sa obustavom rada Ambulante RNP, Sindikat Rafinerije nafte Pančevo se zvaničnim putem obratio i Pokrajinskoj vladi za pomoć i učestvovanje u rešavanju nastale situacije. Zahvaljujući razumevanju od strane predsednika Pokrajinske vlade gospodina Igora Mirovića, organizovan je sastanak predstavnika Sindikata RNP sa dr Snežanom Bojanić, pomoćnicom Pokrajinskog sekretara za zdravstvo.

Na sastanku sa predstavnicima Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo dogovoreno je da Ambulanta bude ponovo otvorena od januara 2022. godine. Vraćanje Ambulante RNP u redovan režim rada od januara rezultat je rešenja koje je Domu zdravlja Pančevo, u čijem sastavu se nalazi Ambulanta RNP, ponuđeno na nivou kompanije. Menadžment Bloka Prerada čini sve da Ambulanta počne sa radom i pre početka naredne godine.

Iako rad Ambulante nije u nadležnosti sindikalne organizacije, Sindikat RNP se uključio u aktivnosti sa ciljem rešavanja ovog pitanja, jer se svi zajedno, kao zaposleni u Rafineriji, svakodnevno suočavamo sa ovim problemom. U ovim aktivnostima Sindikat je veliku podršku dobio od Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, uz čiju pomoć je pitanje Ambulante RNP stavljeno na dnevni red nadležnih instanci.