SINDIKAT TRAŽI HITNE PREGOVORE O POVEĆANJU OSNOVNE ZARADE

SINDIKAT TRAŽI HITNE PREGOVORE O POVEĆANJU OSNOVNE ZARADE

Jedinstvena Sindiklna Organizacija Naftne Industrije Srbije, prošle nedelje je na zahtev svog članstva, uputila inicijativu Generalnom Direktoru za pokretanje pregovora u vezi sa povećanjem osnovne zarade zaposlenih.

Tokom 2021. godine u Srbiji se beleži povećana inflacija, odnosno indeks troškova života u 2021. godini, koja se prema podacima zvanične statistike kreće u visini od 6,6%, što je tri do četiri puta više od inflacije zabeležene poslednje tri godine (2020 – 1,3%, 2019 – 1,9% i 2018 – 2%). Već u avgustu je Narodna banka Srbije izašla sa saopštenjem da je međugodišnja inflacija dostigla najviši nivo od 2013. godine.

Imajući u vidu sve poremećaje kako društvene, tako i ekonomske sfere života do kojih je dovela pandemija korona virusa koja je i dalje prisutna, čini se da je strah od udara na standard i domaćinstva bio opravdan.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo insistira da se sve napred navedene okolnosti predoče Poslodavcu u neposrednom dijalogu, sa ciljem hitne intervencije i povećanja osnovne zarade zaposlenih u narednoj godini, budući da su projekcije stope inflacije i za narednu godinu izuzetno nepovoljne.