Božo Dostić, predsednik Sindikata NIS RNP: Sindikat Rafinerije o koroni, investicijama, platama, ambulanti i Petrohemiji

Božo Dostić, predsednik Sindikata NIS RNP: Sindikat Rafinerije o koroni, investicijama, platama, ambulanti i Petrohemiji

Korona i 2021. godina, kako je Sindikat pomogao da se poslovanje održi a da zaposleni u ovim posebnim okolnostima budu što bezbednij i  zdraviji?

– I godinu za nama je, nažalost, obeležila veoma nepovoljna epidemiološka situacija u vezi sa zaraznom bilešću COVID-19, koja je uticala kako na zdravlje zaposlenih, tako i na njihov standard. Od početka izbijanja pandemije Sindikat RNP se veoma odgovorno postavio, insistirao na primeni svih mera prevencije propisanih od strane države, kao i onih posebnih mera koje je posoldavac uveo, a sa ciljem sprečavanja širenja zarazne bolesti među zaposlenima. Sa tim u vezi, uspeli smo da obezbedimo organizovanje vakcinacije prvom dozom vakcine protiv COVID-19 u krugu Rafinerije, za sve zaposlene i članove njihovih porodica koji su želeli da se i na taj način zaštite od zaražavanja. Na ovaj način smo zaposlenima olakšali pristup vakcinama i mnoge podstakli da se vakcinišu. Pored toga, imajući u vidu činjenicu da zaposleni na kovid bolovanju ne primaju punu platu, Sindikat im je izlazio u susret i u skladu sa svojim mogućnostima obezbeđivao finansijsku pomoć.  Na našu veliku žalost, dvojica naših kolega Rafineraca je u septembru izgubilo bitku sa korona virusom, i to jeste najveći, nenadoknadivi gubitak koji smo imali u Rafineriji. Zbog svega toga, koristimo svaku priliku da apelujemo na kolege da se u ovim teškim vremenima pre svega brinu o svom zdravlju, preduzimaju sve raspoložive mere prevencije i time zaštite i sebe i svoje najbliže, ističe predsednik Sindikata Rafinerije nafete Božo Dostić.

Šta su najbitniji događaji u NIS-u i Rafineriji u 2021. godini,  posebno za Sindikat?

– Svakako najveći događaj na nivou kompanije, ne samo za Rafineriju nafte Pančevo, tiče se Postrojenja „Duboka prerada“, koje je zvanično otvoreno krajem 2020. godine, a u 2021. godini je radilo u punom obimu. Sa ovim projektom je naša Rafinerija prošla drugu fazu modernizacije i postala jedan od najmodernijih prerađivačkih kompleksa u Evropi. Dubina prerade je 99,2%, što je standard koji se poštuje samo u najboljim svetskim rafinerijama. Kada je reč o ekološkim benefitima, sa “Dubokom preradom” je prestala proizvodnja mazuta sa visokim sadržajem sumpora, smanjuje se emisija praškastih materija, a istovremeno se povećava energetska efikasnost. Efikasan rad ovako značajnog postrojenja u krajnjoj instanci predstavlja dobar znak za poslovnu i finansijsku stabilnost na nivou kompanije, što je sa aspekta sindikalnog delovanja najvažnije. Treća faza modernizacije Rafinerije nafte Pančevo planirana je za 2022. godinu, tačnije nastavak aktivnosti koje se tiču rekonstrukcije postrojenja katalitičkog krekinga (FCC) i izgradnje postrojenja za proizvodnju visokooktanske komponente benzina. Na ovaj način poslodavac investira u povećanje vrednosti rafinerijskih proizvoda. Za sve nas je jako važno da se modernizacija pančevačke Rafinerije odvija u skladu sa plairanim, jer moderna i efikasna rafinerija znači i bolje poslovne rezultate, od čega i zavise uslovi rada naših zaposlenih, a što je za Sindikat uvek bilo najvažije pitanje, navodi Dostić.

 Koliko je značajno ući u razgovore o povećanju zarada? Dokle se stoglo po toj inicijativi?

– Svi smo danas svedoci da pandemija korona virisa nije donela samo zdravstvenu krizu, već je u velikoj meri zapretila i životnom standardu ljudi. Naš Sindikat je stoga analizirao kretanje inflacije kod nas nekoliko godina unazad i prateći rast osnovne zarade zaposlenih, zbog čega smo poslodavcu uputili inicijativu za ulazak u proces pregovaranja sa temom povećanja osnovne zarade.  Tokom 2021. godine u Srbiji se beleži povećana inflacija, odnosno indeks troškova života u 2021. godini, koja se prema podacima zvanične statistike kreće u visini od 6,6%, što je tri do četiri puta više od inflacije zabeležene poslednje tri godine (2020 – 1,3%, 2019 – 1,9% i 2018 – 2%). Već u avgustu je Narodna banka Srbije izašla sa saopštenjem da je međugodišnja inflacija dostigla najviši nivo od 2013. godine. Dakle, i prema zvaničnim statističkim podacima, ali i na osnovu našeg ličnog svakodnevnog iskustva, možemo da osetimo da je 2021. godina bila najlošija u pogledu socijalne stabilnosti i da je sa tim u vezi potrebno hitno reagovati. Reprezentativni sindikat je uputio zahtev poslodavcu, koji je predložio da se o ovoj temi zvanično razgovara na proleće ove godine, kada će biti dostupni svi makroekonomski pokazatelji. Sve dostupne pokazatelje će i sam Sindikat analizirati, organizovati prethodne sastanke i razgovore sa radnicima, i u pregovore ući sa obrazloženim predlozima, a sve u cilju očuvanja standarda naših zaposlenih, odgovorio je Dostić.

Zašto je značajno ne samo za RNP i zaposlene, nego i za PH zaposlene, da se obnovi rad Ambulante Rafinerije?

– Ambulanta Medicine rada RNP je počela sa radom iste godine kad i Rafinerija nafte Pančevo (1968) i naši radnici su od prvog dana imali na ovaj način obezbeđenu zdravstvenu zaštitu, što je prepoznato kao najbolje rešenje s obzirom na veliki broj zaposlenih u Rafineriji, kao i na prirodu posla koja se ovde obavlja (radna mesta sa povećanim rizikom).  Rad Ambulante RNP obustavljen je 8. marta 2021. godine odlukom menadžmenta Doma zdravlja Pančevo, čiji je ona organizacioni deo. Ovo je u ogromnoj meri produžilo put za dobijanje zdravstvenih usluga radnicima Rafinerije. Svi zaposleni su bili preusmereni na svoje matične domove zdravlja, prema mestu prebivališta, gde su se javljali za dobijanje potrebnih zdravstvenih usluga, regulisanje bolovanja, dok se za slučaj povreda na radu ili pogoršanja zdravstvenog stanja angažovao sanitet RNP koji je prevozio zaposlene do prijemnog odeljenja Gradske bolnice u Pančevu. Ovakav režim rada se pokazao kao izuzetno nepovoljan za zaposlene, koji zbog prirode posla imaju veće potrebe za lako dostupnom zdravstvenom službom. I Sindikat RNP i zaposleni su imali razumevanje za razloge privremene obustave rada u jeku pandemije korona virusa. Međutim, kako do ukidanja ove privremene odluke nije došlo u narednim mesecima, čak i onda kada se beležio pad broja zaraženih, Sindikat je na učestale zahteve članstva inicirao razgovore sa osnivačima Doma zdravlja, a sa ciljem vraćanja Ambulante RNP u redovno funkcionisanje. Naš poslodavac je razumeo potrebe radnika za uslugama Ambulante RNP i Domu zdravlja Pančevo je ponuđen budžet za zdravstveni kadar Ambulante, nakon čega je dogovoreno da početkom ove godine Ambulanta ponovo bude u funkciji radnika RNP.  Lično sam očekivao više razumevanja i kooperativnosti od strane menadžmenta Doma zdravlja Pančevo, budući da i Sindikat RNP, i poslodavac uvek izlaze u susret potrebama pančevačkog zdravstva, a sve u duhu negovanja dobre saradnje i funkcionisanja u opštem interesu, ističe Dostić.

Šta mogu očekivati Petrohemičari posle potpisivanja strateškog partnerstva? Hoće li doći do zajedničkog rada više sindikata ili neke druge vrste tešnje saradnje?

– Ugovorom o strateškom partnerstvu kompanija NIS je povećala vlasnički udeo u HIP Petrohemiji na 90% akcija. Istovremeno, kompanija NIS se obavezala na dokapitalizaciju i izgradnju postrojenja za proizvodnju polipropilena kapaciteta od minimum 140.000 tona godišnje u roku od šest godina. Mi kao predstavnici Sindikata Rafinerije nafte Pančevo očekujemo da će strategija razvoja Petrohemije, koja je planirana ovim ugovorom, biti u korist zaposlenih, koji su poslednjih godina radili u nepovoljni uslovima, ali su ipak ostali verni Petrohemiji.  Takođe, što se tiče budućeg modaliteta saradnje sindikata, očekujem da ćemo uspostaviti model koji će pre svega biti u funkciji zaposlenih i zaštite njihovih prava, jer sindikat je na prvom mestu servis radnika i svi imamo isti cilj ispred sebe, naglasio je Dostić. 

Izvor: 013info Sre, 19/01/2022 – 19:35