Otvaranje Ambulante RNP početkom marta

Otvaranje Ambulante RNP početkom marta

Predsednik Sindikata Rafinerije nafte Pančevo Božo Dostić i direktor HSE Bloka Prerada Stanko Pavlović sastali su se sa novom direktorkom Doma zdravlja Pančevo dr Zoricom Sokić i njenim timom saradnika, a povodom rešavanja problema koji su nastali sa obustavom rada Ambulante RNP, odlukom prethodnog menadžmenta Doma zdravlja.

Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi i novom rukovodstvu Doma zdravlja su predočene potrebe velikog broja radnika Rafinerije za lako dostupnim uslugama zdravstvene službe. Na sastanku je preliminarno dogovoreno da se ponovno otvaranje Ambulante može očekivati početkom marta meseca ove godine, a Dom zdravlja za početak planira da opredeli jednog lekara i jednu medicinsku sestru koji bi radili u Ambulanti RNP radnim danima od 7.00h do 15.00h.

Kompanija NIS a.d. Novi Sad je nedavno preuzela Petrohemiju Pančevo, pa se očekuje da će i zaposleni Petrohemije, kao i zaposleni TE-TO koristiti usluge Ambulante RNP. Iz tog razloga i zbog velikog broja zdravstvenih kartona koje već sada ima Ambulanta RNP, u narednom periodu se može planirati vraćanje i medicine rada u krug Rafinerije.

Finansiranje zarada medicinskog osoblja Ambulante RNP za ovu godinu obezbeđeno je u budžetu kompanije NIS.