Počele prijave za pozajmicu za članove Sindikata RNP

Počele prijave za pozajmicu za članove Sindikata RNP

Odbor Sindikata Rafinerije nafte Pančevo doneo je odluku da se članovima Sindikata omogući pozajmica u iznosu od 30.000,00 dinara bez kamate.

Pozajmica se vraća u šest jednakih mesečnih rata, počevši od prvog narednog meseca od meseca kada su sredstva odobrena i uplaćena podnosiocu zahteva.

Član Sindikata RNP koji je zainteresovan za pozajmicu treba da popuni zahtev u prostorijama Sindikata, i isti će biti razmotren od strane Komisije Odbora.

Sredstva za ovu namenu prikupljaju se iz sindikalne članarine, i za početak akcije obezbeđeno je da se na mesečnom nivou odobri 20 zahteva za pozajmicu.