Predstavnici ruskih naftnih sindikata u poseti Sindikatu u Naftnoj industriji Srbije

Predstavnici ruskih naftnih sindikata u poseti Sindikatu u Naftnoj industriji Srbije

Jedinstvena sindikalna organizacija NIS a.d. Novi Sad i Sindikat RNP bili su domaćini predstavnicima najvećih ruskih naftih sindikata, koji su došli u petodnevnu posetu sa ciljem razmene iskustava i dobre prakse u sindikalnom organizovanju i radu. Ruska delegacija u sastavu Aleksandar Badaškov, predsednik Sindikata Jaroslavske rafinerije, Nikolaj Donskih, predsednik Sindikalne organizacije Omske rafinerije, Vladimir Mazaev, zamenik načelnika katalitičkog krekinga i član rukovodstva Sindikata Jaroslavske rafinerije, Sergej Solovjov, predsednik Jedinstvene sindikalne organizacije Jaroslavske oblasti, posetila je sa domaćinima poslovne centre u Beogradu i Pančevu.

Poseta pančevačkoj Rafineriji organizovana je u sredu, 15. juna. Gosti su dočekani tradicionalnim znakom dobrodošlice – pogačom i solju, iz ruku dece u srpskoj nošnji iz KUD „Stanko Paunović NIS-RNP“ Pančevo.

Tom prilikom je održan sastanak sa Predsedništvom Sindikata RNP, na kome su razmenjena iskustva u sindikalnom radu. Gosti su govorili o tome kako održavaju veliki broj članova sindikata, budući da se kod njih u sindikat učlanjuje najmanje 80% zaposlenih, a u većini rafinerija je i top menadžment učlanjen u sindikat. Pored toga, u nekim naftnim kompanijama nije moguće produžiti menadžerske ugovore bez potpisa sindikata.

U svakoj ruskoj rafineriji i penzioneri ostaju članovi sindikata, postoji udruženje veterana, a zaslužni veterani nastavljaju da se druže na brojnim zajedničkim putovanjima.

Gosti i domaćini su razmenili iskustva i o sadržaju prava na preventivni oporavak koji se ugovara kolektivnim ugovorima, kao i o ostalim pitanjima koja su specifična za sindikalno delovanje.

Predsednik JSO Goran Takić i predsednik Sindikata RNP Božo Dostić su se zahvalili gostima na razgovoru o bitnim sindikalnim temama i organizovali drugi deo posete Rafineriji.