Pregovori o povećanju osnovne zarade

Pregovori o povećanju osnovne zarade

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo obaveštava članove da su u toku pregovori sa Poslodavcem u vezi sa povećanjem osnovne zarade, kao i pregovori za novi Kolektivni ugovor. Pregovore vode isključivo predstavnici delegirani od strane Poslodavca sa jedne strane i predstavnici koje je odredio reprezentativni sindikat sa druge strane.

Tokom godine Sindikat je morao više puta inicirati vanredne razgovore o povećanju zarada zaposlenih, zbog izuzetno visoke inflacije i rasta troškova života u značajno većoj meri u odnosu na prethodne godine. Prvi rezultati ovih razgovora bili su povećanje osnovne zarade u junu mesecu (7,5% mase za zarade), kao i isplata jednokratnog specijalnog bonusa svim zaposlenima u novembru, odnosno nagrađivanje zaposlenih za ostvaren odličan poslovni rezultat u ovoj godini.

Kroz svakodnevne razgovore koje Sindikat obavlja sa zaposlenima u svim postrojenjima dobijena je informacija o njihovim očekivanjima u vezi sa povećanjem osnovne zarade, koja je izneta Poslodavcu i na osnovu koje se dalje vode razgovori. Pored toga, ostvareni rezultati poslovanja u 2022. godini, kretanje zarade na nivou republike, kao i stopa inflacije koja je prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku u avgustu već dostigla nivo od 14% (što je višestruko više u odnosu na prethodne godine), samo su neki od elemenata koji se koriste za pregovaranje povećanja zarade u kompaniji.

Sindikat RNP insistira da se pregovori završe u najkraćem mogućem roku, a o postignutim rezultatima i budućim koracima će blagovremeno obavestiti članove.