Dogovor o povećanju osnovne zarade

Dogovor o povećanju osnovne zarade

Tokom današnjeg dana završeni su pregovori između menadžmenta kompanije NIS a.d. Novi Sad i predstavnika reprezentativnog sindikata o korekciji osnovne zarade. Postignut je dogovor da se osnovna zarada uveća za 7.000 dinara bruto počevši od januarske zarade, kao i da se izvrši jednokratna isplata zaposlenima u visini od 50.000 dinara B1 tokom februara meseca.

Kako su rast cena potrošačke korpe i povećanje stope inflacije i dalje aktuelni, Sindikat RNP insistira da se i tokom 2023. godine vanredno pregovara o osnovnoj zaradi sa Poslodavcem, odnosno, da se pravovremeno odreaguje na promenu makroekonomskih pokazatelja, kako bi se zaštitio standard zaposlenih.

Pregovori o novom Kolektivnom ugovoru biće nastavljeni početkom januara, kada će se raditi na usaglašavanju delova KU za koje još uvek nije došlo do dogovora.