Srećan Prvi maj, međunarodni praznik rada!

Srećan Prvi maj, međunarodni praznik rada!

Prvi maj nije samo dan za odmor, već i prilika za podizanje svesti i aktivizam. Ove godine je tačno 135 godina od kako se 1. maj širom sveta obeležava kao Međunarodni praznik rada, u znak sećanja na žrtve u Čikagu.

Iako su se uslovi rada značajno poboljšali od 1886. godine, kada su radnici na ulicama Čikaga stradali boreći se za osmočasovno radno vreme, borba za prava radnika je ostala stalno aktuelna. Ovaj praznik je podsetnik da su pravedna zarada, sigurni radni uslovi i dostojanstven život još uvek dalekosežni ciljevi za mnoge radnike. Ovaj dan je i prilika za preispitivanje o napretku u radničkim pravima, ali i za prepoznavanje izazova sa kojima se radnici danas suočavaju.

Savez samostalnih sindikata Srbije se i ovog Prvog maja obratio jedinstvenim Proglasom – “Pod istom zastavom gledamo u budućnost”. Akcenat je posebno stavljen na činjenicu da je Srbija područje sa jeftinom random snagom, a sve veći priliv stranaca sa još siromašnijih strana sveta, sa još manjim radnim pravima i još nižim zaradama, čini svet rada dodatno uniženim. “Nametnuta konkurencija među radnicima obara ionako niske zarade, fleksibilizacijom rada šalje se poruka da su svi lako zamenljivi, što dovodi do još većih podela, diskriminacija i eksploatacije u raznim oblicima”, navodi se u Proglasu.

Svako vreme nosi svoje breme, a na sindikatima je da nađu način da se i sa ovim svaremenim izazovima u svetu rada svi zajedno što uspešnije izborimo i da istrajemo na putu zaštite i unapređenja prava radnika.

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo želi srećan Prvi maj svim radnicima i poziva na jedinstvo i solidarnost u daljoj borbi za život dostojan čoveka.